De stap naar impact investing

 

Impact investing kent steeds meer succes. Er is een toenemende interesse van beleggers en heel wat sociale organisaties kampen met een tekort aan werkingsmiddelen.

De manier waarop de sociale organisaties steun ontvangen is een belangrijk aspect van impact investing. Zo vinden we het bij BNP Fortis Private Banking belangrijk om niet zomaar geld aan sociale of milieuorganisaties te schenken. Een meerjarenplan opstellen waarin naast de financiering ook in operationele steun wordt voorzien, is minstens even cruciaal. Ze kunnen deze organisaties op termijn volkomen zelfstandig worden. Onze sterke lokale expertise is hiervoor een echte troef.

 

Ook in België zijn er immers heel wat sociale organisaties die advies en hulp zoeken voor hun activiteiten op het vlak van milieu, armoede, onderwijs en gezondheidszorg. 
  

 

Meer weten over onze duurzame beleggingen?

Hebt u ook interesse gekregen om een duurzaam en solidair karakter te geven aan uw beleggingen? Praat erover met uw private banker. Hij zal u graag ons SRI-aanbod toelichten en met u bekijken hoe u uw zoektocht naar rendement kunt combineren met een meerwaarde op vlak van milieu en maatschappij.
 

 

Duurzaam beleggen