De nieuwe module Overschrijving maakt geld overschrijven veel gemakkelijker

U hoeft niet meer te kiezen tussen een Belgische, een Europese of een internationale overschrijving. PC banking maakt die keuze voor u. Met alle voordelen vandien:

  • nog maar één enkel overschrijvingsformulier. De invulvelden worden contextueel aangeboden, d.w.z. aangepast aan het type overschrijving dat PC banking u voorstelt;
  • uw eigen rekeningen staan overzichtelijker samen met reeds alle details van de rekening ingevuld, waardoor u vlotter kunt overschrijven tussen eigen rekeningen;
  • ook Belgische overschrijvingen worden onmiddellijk behandeld, net als Europese overschrijvingen. Uw overschrijving verschijnt dus direct in de historiek en het saldo;
  • voor nieuwe begunstigden zet PC banking zelf het 'Belgische' formaat van de zichtrekening van de begunstigde om naar het correcte IBAN-nummer.