Tarievenlijst

Tarieven van kracht (voor wijzigingen vatbaar)

voor rekeningen en kaarten voor privégebruik.