Voordelen van de Europese domiciliëring

De Europese domiciliëring biedt u als bedrijf talrijke voordelen voor professionelen: sneller, eenvoudiger, en overal in Europa. Bovendien hebt u als bedrijf de keuze uit twee domiciliëringsschema's (B2C en B2B).

 

Europese betaalzone

U int bedragen bij betalers in alle landen van de SEPA-zone.

 

Eenvoudige administratie en lagere kosten

U levert alle opdrachten tot invordering bij één bank aan, ongeacht in welk SEPA-land de invordering moet gebeuren. Zo beperkt u de kosten.

 

Snellere betaling

Door het nieuwe, volledig geautomatiseerde systeem (met debitering en creditering op dezelfde dag) ontvangt u het geld van de invorderingen sneller dan vroeger.

 

Transparant

U weet precies wanneer het geld op uw rekening wordt gestort.

 

Flexibel

Zowel terugkerende als eenmalige betalingen in euro zijn mogelijk.

 

Sneller en efficiënter beheer van betalingen

Het wordt gemakkelijker om via domiciliëring te betalen. Resultaat? Meer klanten zullen voor dit betaalmiddel kiezen. Daardoor kunt u uw klantenbetalingen sneller en efficiënter beheren. Bovendien verhoogt zo de klantentrouw.

 

Keuze uit een B2B- en B2C-systeem

Als leverancier (begunstigde) kunt u voor uw niet-particuliere klanten (dus zelfstandigen of ondernemingen) opteren voor het 'business-to-business' domiciliëringssysteem, beter bekend als het 'B2B-schema'. Dit vertoont een aantal verschillen met het domiciliëringsschema voor consumenten (het ‘B2C-schema'):

    • bij de eerste invordering moet de bank van de betaler nakijken of die wel over een geldig mandaat beschikt. Daarom moet de betaler het mandaat bekrachtigen door het bevestigingsformulier (pdf) in te vullen via PC banking Pro of in een  kantoor van BNP Paribas Fortis .  
    • waar consumenten 8 weken lang onvoorwaardelijk het recht hebben om de terugbetaling te eisen van een geldige verrichting, is dat voor betalers binnen het B2B-schema niet het geval. Niet-geautoriseerde betalingen (bv. wegens gebrek aan of een ongeldig mandaat) kunnen wel 13 maanden lang teruggevorderd worden.
    • de bank van de begunstigde moet de invorderingsopdracht maar één dag vóór de vervaldag aanbieden bij de bank van de betaler.
    • wanneer de rekening van de betaler niet kan gedebiteerd worden (bv. omdat het saldo van de rekening ontoereikend is), moet dit uiterlijk twee dagen na de vervaldatum van de betaling in kwestie meegedeeld worden. Bij het B2C-schema bedraagt deze termijn 5 dagen. 

 

Let op: omdat het B2B-systeem niet verplicht is, zullen niet alle banken deze dienst aanbieden. BNP Paribas Fortis doet dat wel.

Bij ons kunt u dus naast het B2C-systeem ook een B2B-contract ondertekenen.


Demo van de Europese domiciliëring
 
Voordelen van de Europese domiciliëring

  

Interessante producten:


Afdrukken