Domiciliëringsmandaat in een notendop

Bij de Europese domiciliëring staat het domiciliëringsmandaat centraal. Dat is een mandaat dat de betaler invult en doorstuurt naar de begunstigde, in plaats van naar zijn bank.

 

Vereiste elementen

 • Gegevens van begunstigde.
 • Gegevens van betaler.
 • BIC van betaler (Bank Identifier Code. De code om een bank te identificeren bij Europees betalingsverkeer).
 • IBAN van betaler(International Bank Account Number. Het nummer bestaande uit alfanumerieke tekens dat de individuele bankrekening aangeeft bij Europees betalingsverkeer).
 • Datum en handtekening van betaler.
 • Europees referentienummer van mandaat (ingevuld door begunstigde).
 • Type van domiciliëring: eenmalig of terugkerend.
 • Duidelijke verwijzing naar het onderliggende contract.

 

Verschil met huidige domiciliëringsmandaat

 • Toevoeging van Europees referentienummer.
 • Rekeningen in IBAN-formaat.
 • Verwijzing naar onderliggend contract.
 • Aanduiding of het om een eenmalige of terugkerend betaling gaat.
 
Domiciliëringsmandaat in een notendop

  

Afdrukken