Kredieten aan patrimoniumvennootschappen

 

U wenst investeringen te financieren via uw patrimoniumvennootschap? Of werken laten uitvoeren via die weg? Dat kan met een Investeringskrediet of een Straight Loan. Beide formules kunt u indekken tegen het renterisico.

 

Investeringskrediet

Met een Investeringskrediet financiert u belangrijke investeringen die u plant voor uw bedrijf. U leent een vast bedrag voor een vaste periode en u past de frequentie van de aflossingen aan naargelang uw behoeften.

Straight loan

De Straight loan staat u toe om uw behoeften op korte termijn te financieren. Dit krediet is beschikbaar in euro's of in valuta toegekend voor een vaste termijn (max.1 jaar). De referentierente volgt de renteontwikkelingen op de markten