Gaf de vrederechter u machtiging om extra beheersdaden te stellen in naam van uw klant? Dan zetten we die beschikking meteen om in extra bevoegdheden. Zo mag u na machtiging van de vrederechter:

  • leningen aangaan en hypotheken toestaan;
  • nalatenschappen aanvaarden, mits boedelbeschrijving;
  • schenkingen en bijzondere legaten aanvaarden;
  • effecten verkopen.