Hoe uw eigen nalatenschap optimaal voorbereiden en uw nabestaanden beschermen?

Het belang van een goed voorbereide nalatenschap

Laat uw erfgenamen straks niet te veel successierechten betalen. U kunt dat vermijden door een zorgvuldige voorbereiding van uw nalatenschap.

Successierechten

De erfgenamen betalen successierechten op het vermogen van de overledene. Die verschillen naargelang:

Hulpmiddelen ter voorbereiding van uw successie

  • Met een testament kunt u afwijken van de wettelijke erfregeling. U mag het voorbehouden deel van wettelijke erfgenamen zoals de kinderen, niet aantasten.
  • Met het huwelijkscontract bepaalt u wat tot de nalatenschap behoort en wat niet.
  • Met schenkingen (met of zonder last) zorgt u ervoor dat goederen niet langer deel uitmaken van uw vermogen.
  • Met een levensverzekeringscontract kiest u een of meer begunstigden bij overlijden.
  • Met ”Financial Planning” (vanaf 250.000 EUR roerende bezittingen) zorgt u voor een cijfermatige en gepersonaliseerde prognose over uw vermogen.. Lees er hier alles over.


Uw notaris of uw kantoor vertelt u meer over de verschillende mogelijkheden.

 
Hoe uw eigen nalatenschap optimaal voorbereiden en uw nabestaanden beschermen?