Een kind ten laste, hoe werkt dat?

Voortaan telt uw gezin een gezinslid extra. Bij het invullen van uw belastingbrief mag u voortaan uw zoontje of dochtertje als persoon ten laste aangeven. Hierdoor betaalt u minder belastingen.

Hoe werkt het?

Als belastingplichtige hebt u recht op een belastingvrij gedeelte van uw inkomen. Die belastingvrije som verhoogt naargelang u meer kinderen ten laste hebt. Voor het aanslagjaar 2015 (inkomsten van 2014) bedraagt de belastingvrije som minimaal 6.070 EUR en maximaal 7.350 EUR.

 

Dat basisbedrag wordt onder meer verhoogd met:

  • 1.500 EUR voor 1 kind ten laste;
  • 3.870 EUR voor 2 kinderen ten laste;
  • 8.670 EUR voor 3 kinderen ten laste;
  • 14.020 EUR voor 4 kinderen;
  • Vanaf meer dan 4 kinderen ten laste komt er per kind 5.350 EUR bij.

 

Bovenop deze toeslagen krijgt u nog een verhoging van 560 EUR per kind van minder dan drie jaar waarvoor u geen kosten van kinderopvang inbrengt in uw belastingaangifte.

 

Wordt u afzonderlijk belast en hebt u één of meer kinderen ten laste, dan wordt de belastingvrije som bijkomend verhoogd met 1.500 EUR. Eenzelfde verhoging geldt voor de ouder die het kind niet ten laste heeft, maar die als gevolg van de co-ouderschapsregeling de helft van de toeslagen op de belastingvrije som toegekend krijgt.

 

Met het fiscaal voordeel door de verhoging van de belastingvrije som wordt reeds rekening gehouden bij de berekening van de bedrijfsvoorheffing die ingehouden wordt op het loon.

 

Bovenvermelde bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

 

 
Een kind ten laste, hoe werkt dat?

Bereken uw belastingen

Simuleer uw belastingaangifte online en ontdek hoe u uw fiscaal voordeel optimaliseert.

Meteen berekenen

Meer weten?

Premies en andere financiële tegemoetkomingen

Kinderen kosten geld. Maar u kunt op tegemoetkomingen rekenen. Een overzicht van waar u recht op hebt.

Spaarrekening

Bouw aan de mooiste toekomst voor uw baby