Goed verzekerd is goed beschermd

Nu u een eigen inkomen hebt, staat u financieel op eigen benen. We helpen u graag om uzelf zo goed mogelijk te beschermen, zodat u uw eigen boontjes kunt blijven doppen, zelfs als het eens tegenzit.

Groepsverzekering

Mogelijk biedt uw werkgever u, als onderdeel van uw loonpakket, de mogelijkheid om in te tekenen op een groepsverzekering. Via zo'n verzekering doet u – op kosten van uw werkgever – aan pensioensparen en bent u verzekerd voor ziekenhuiskosten. U wordt op dit extralegale voordeel wel belast.

Ziekte en hospitalisatie

Hebt u geen groepsverzekering via uw werk? Dan is het een goed idee om, naast uw aansluiting bij het ziekenfonds, ook een eigen hospitalisatieverzekering af te sluiten. Als u ooit in het ziekenhuis opgenomen moet worden, betaalt uw ziekenfonds immers lang niet alle kosten terug.

Inkomensverlies

U kunt zich bijkomend verzekeren tegen inkomensverlies door langdurige arbeidsongeschiktheid (wegens ziekte, ongeval of invaliditeit) via een verzekering gewaarborgd inkomen.

Aansprakelijkheid

Brengt u per ongeluk schade toe aan iemand anders en moet u de kosten vergoeden? Zolang u bij uw ouders woont en geen eigen inkomen hebt, dekt hun familiale verzekering deze kosten. Maar als u financieel op eigen benen staat, hebt u een eigen familiale verzekering nodig. 

 

 
Goed verzekerd is goed beschermd

Meer weten?

Aan het werk: wat moet u regelen?

Gaat u voor het eerst aan het werk? Regel uw inschrijving als werkzoekende en sluit aan bij een ziekenfonds.

Hoe bouwt u nu al aan uw toekomst?

Spaart u voor een eigen auto? Droomt u van een eigen huis? We helpen u slim te sparen voor al uw toekomstplannen.

Familiale verzekering

Een ongelukje is snel gebeurd. Uw familiale verzekering weet raad.

Online aanvragen

Hospitalisatieverzekering

Ongeval of ziekte? Uw hospitalisatieverzekering beschermt u.

Meer info