Overlijden

Ingeval van een overlijden doet u allereerst dit:

Het overlijden laten vaststellen:

Laat eerst het overlijden officieel vaststellen:

 • Overlijden thuis: uw huisarts of de dokter met wacht stelt het overlijden vast en maakt het overlijdensattest.
 • Overlijden in het ziekenhuis: het ziekenhuis maakt het overlijdensattest. Informeer het ziekenhuis over de eventuele wens van de overledene om organen te doneren en/of het lichaam aan de wetenschap te schenken.

 

Het overlijden aangeven:

Geef het overlijden aan bij de Burgerlijke Stand van de gemeente van overlijden (wordt doorgaans geregeld door de begrafenisondernemer).

 

Neem volgende documenten mee:

 • het overlijdensattest;
 • de identiteitskaart van de overledene;
 • de identiteitskaart van de aangever;
 • het trouwboekje van de overledene;
 • het rijbewijs van de overledene;
 • eventueel een laatste wilsbeschikking van de overledene.

 

Enkel bij verdacht of gewelddadig overlijden:

 • een proces-verbaal van de politie;
 • de toelating van de procureur des Konings tot begraven of cremeren.

 

Het vervoer en de begrafenis voorbereiden:

Om de toelating te krijgen tot het vervoer en de begrafenis of crematie van de overledene, moet u een overlijdensakte hebben, afgeleverd door de gemeente van overlijden.

 

Belangrijke instanties verwittigen van het overlijden:

Informeer over het overlijden:

 • de bank;
 • de notaris (vraag aan uw bank of dit nodig is);
 • de verzekeringsmaatschappij;
 • het ziekenfonds;
 • de pensioendienst;
 • de belastingen;
 • de huiseigenaar;
 • de watermaatschappij;
 • de leverancier van gas en elektriciteit;
 • de telefoonmaatschappij.

Een andere noodsituatie in verband met uw gezinsleden?

Kies de noodsituatie waarvoor u hulp wilt:

 

 

 
 

Hulp bij andere noodgevallen:

Zoek hier

Uw schade aangeven?

Bel TeleClaimsBel TeleClaims op
0800 96 040

Afdrukken