worldbank  

The World Bank

Green Growth Bond 07/2024
 

Green Growth Bond

Een portie frisse lucht voor uw portefeuille...en de planeet !


De Wereldbank lanceert een gestructureerde obligatie: The World Bank Green Growth Bond 07/2024, een emissie in Amerikaanse dollar (USD). Met deze nieuwe groene obligatie bezorgt u een portie frisse lucht aan uw portefeuille… en aan de planeet!


Het opgehaalde kapitaal wordt exclusief gebruikt voor de financiering van op het klimaat gerichte projecten in de hele wereld: de strijd tegen de klimaatverandering en hulp aan de bevolking die daaronder lijdt. 
 

Wat u moet weten...

* Kapitaalbescherming: recht op terugbetaling tegen 100% van de nominale waarde in USD op de eindvervaldag op 8 juli 2024. De emittent is van uitmuntende kwaliteit: AAA bij S&P / Aaa bij Moody's.
 

* Het rendement is gekoppeld aan de evolutie van de Ethical Europe Climate Care-index (Price). Dit is een splinternieuwe index die bedrijven ertoe moet aanzetten om hun energietransitiestrategie te verbeteren. De index telt 30 ondernemingen met een grote beurskapitalisatie op de Europese financiële markten en die geselecteerd werden op basis van sociale, ecologische, governance (ESG) en financiële criteria.


* Bij een stijging van de index heeft de belegger recht op een terugbetalingspremie in USD die gelijk is aan 100% van de stijging van de index op de eindvervaldag.
   

Fiscaliteit
* 25% roerende voorheffing op de terugbetalingspremie (volgens de huidige wetgeving). 0,09% taks op de beursverrichtingen bij verkoop of aankoop op de secundaire markt (maximaal 650 EUR per verrichting).
 

Risico's
* Wisselrisico: deze gestructureerde obligatie is in USD uitgegeven. Het is mogelijk dat het bedrag in EUR dat de belegger op de eindvervaldag ontvangt, lager is dan het bedrag in EUR dat hij oorspronkelijk belegd had.
* Kredietrisico: de belegger loopt bij failliet of wanbetaling van de emittent het risico zijn kapitaal op de eindvervaldag niet terug te krijgen.
* Risico m.b.t. de index: de Ethical Europe Climate Care-index (Price) is een nieuwe index zonder historiek en is ook minder divers dan een beursindex zoals de EURO STOXX 50.
* Liquiditeitsrisico: het feit dat de Note op een gereglementeerde markt genoteerd is, is geen garantie dat er een actieve markt zal ontstaan die handel mogelijk maakt.

Voor meer informatie over alle risicofactoren van deze gestructureerde obligatie is het aangeraden het Prospectus, de Final Terms, de brochure en in het bijzonder de informatie onder het puntje “Risicofactoren” te lezen. Het is aangewezen dat elke belegger deze documenten leest (beschikbaar via onderstaande links) vooraleer hij een beleggingsbeslissing neemt. Deze documenten werden vrijwillig door de emittent opgesteld en zijn door geen enkele controlerende instantie goedgekeurd.

Inschrijvingsmodaliteiten

 

* Gestructureerde obligatie in USD en uitgegeven door de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling (Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement- BIRD), ook gekend als World Bank, en onderworpen aan het Engelse recht.
* Rating van de emittent: Aaa (stable outlook) bij Moody's en AAA (stable outlook) bij S&P.
* Inschrijvingsperiode: tot 29 december 2015 om 16u, behalve bij vervroegde afsluiting.
* Nominale waarde coupure: 100 USD.
* Uitgifteprijs: 102% (met inbegrip van een eenmalige plaatsingsprovisie die door de distributeurs bij de uitgifte geïnd wordt en maximaal 0,55% per jaar kan bedragen, en een provisie van maximaal 0,04% die jaarlijks doorgestort wordt aan de sponsor van de index).
* Uitgifte- en betaaldatum: 8 januari 2016.
* Eindvervaldag: 8 juli 2024.
* Financiële dienst en bewaring op een effectenrekening van BNP Paribas Fortis : zie onderstaande tarieven.
* Bij aankoop of verkoop na de inschrijvingsperiode is een makelaarsloon van toepassing: zie de tarieven.
* Met al uw klachten over onze beleggingsproducten en/of -diensten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis NV – Klachtenbeheer (1QA8D) – Warandeberg 3, 1000 Brussel; en de Ombudsdienst voor de Consument (Ombudsfin) via http://www.ombudsfin.be/nl/particulieren/klacht-indienen.