AB InBev : bericht aan de houders van obligaties (Serie 2 tot 22)

 

ABInBev

 

In het kader van de geplande overname van SABMiller door AB InBev, vraagt deze laatste aan de houders van de bovenvermelde obligaties toestemming om afstand te doen van hun recht op vervroegde aflossing ingevolge eventuele wanprestatie van AB Inbev, door de ontbinding ervan bij afronding van de hergroepering, en om vanaf de hergroepering over te gaan tot wijzigingen van bepaalde voorwaarden van deze effecten. Als deze wijzigingen goedgekeurd worden, zullen de obligatiehouders die geldig deelgenomen hebben aan de stemming, een premie ontvangen van 0,15% van het aangehouden nominaal bedrag.

 

De houders van de betrokken obligaties op effectenrekening van BNP Paribas Fortis die wensen deel te nemen aan de stemming kunnen zich desgewenst tot uiterlijk 23.05.2016 om 12u richten tot hun gebruikelijke adviseur BNPPF.