Nicolas Chauvin

Effecten aan toonder, uitgegeven in Luxemburg 
 

In onze editie van 21 april 2015 kon u al lezen dat Luxemburg, in navolging van andere landen, beslist heeft om effecten aan toonder uit omloop te nemen. Hebt u nog papieren aandelen of deelbewijzen aan toonder van Luxemburgse beveks of gemeenschappelijke beleggingsfondsen uitgegeven door BNP Paribas in Luxemburg? Dan hoeft u daarvoor niet naar Luxemburg te gaan. U kunt ze eenvoudig in België deponeren op uw effectenrekening bij BNP Paribas Fortis. De bank zal ze dan overbrengen naar de Luxemburgse effectenbewaarder om ze te immobiliseren.

 

We zijn blij u te mogen bevestigen dat die procedure vanaf nu ook geldt voor al uw (papieren) aandelen en deelbewijzen aan toonder die in Luxemburg zijn uitgegeven, ongeacht door wie. Wij raden u dan ook aan ze voor het einde van het jaar op uw effectenrekening bij BNP Paribas Fortis te deponeren. Die deponeringen gebeuren volgens de gebruikelijke geldende regels.

 

 

 

Redactie afgesloten: 26 juni 2015. Na deze datum kunnen uiteraard wijzigingen optreden. Update van 28 januari 2016

 

Dit artikel afdrukken
 

 

 

 Dit artikel delen

 

 

 

Wenst u meer informatie over onderwerpen die aan bod komen in de Patrimoniale Actualiteit? Uw private banker en zijn medewerkers op het vlak van Estate planning zijn u graag van dienst.

Wenst u op de hoogte te blijven van de laatste fiscale wijzigingen? Schrijf u nu gratis in op onze Private Banking Alerts via www.bnpparibasfortis.be/PBA

 

 

 

De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavige brief zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie.

Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze brief. Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen BNP Paribas Fortis NV kredietinstelling met maatschappelijke zetel gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA-nr. 25879 A.