Nélis 

 

Naar een ontmanteling van trusts of offshore-vennootschappen?
 

Sinds aanslagjaar 2014 moeten bepaalde buitenlandse juridische constructies, zoals trusts of vennootschappen in belastingparadijzen, in de aangifte van de personenbelasting vermeld worden (zie ook: Patrimoniale Actualiteit, 3 april 2014).

De wetgever wil nu nog verder gaan door de begunstigden te belasten (Kaaimantaks). Die nieuwe regeling is op een aantal punten echter nog niet duidelijk en zou tot dubbele belastingheffingen kunnen leiden. Dat zou sommigen ertoe kunnen aanzetten de juridische constructie te ontmantelen. En dat is wellicht een van de doelstellingen van het nieuwe wetsontwerp.


 

 

In 2013 probeerde de regering-Di Rupo al bepaalde buitenlandse juridische constructies te belasten (zie ook: Patrimoniale Actualiteit, 9 december 2013) maar het wetsontwerp is er toen niet gekomen. De huidige regering heeft dat ontwerp grondig herzien en is vast van plan om er dit keer écht werk van te maken.

Voor het volledige artikel

 

 

Contacteer het dichtstbijzijnde Private Banking Centre voor meer informatie