De oprichting van uw bedrijf

 
Bij de oprichting komt heel wat kijken

De boekhouder is daarbij één van de sleutelfiguren. Daarnaast zijn er nog vier andere belangrijke administratieve partners. Ze nemen u heel wat werk uit handen.

 

Kruispuntbank van Ondernemingen

Uw inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is de geboorteakte van uw bedrijf. Zonder KBO-nummer kunt u niet van start gaan.

 

Sociaal secretariaat

Elke zelfstandige die personeel tewerkstelt moet sociale bijdragen betalen. Uw sociaal secretariaat zorgt ervoor dat dit correct en tijdig gebeurt.

 

Sociaal Verzekeringsfonds

U moet zich bij de opstart van uw onderneming inschrijven bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen en bij een ziekenfonds. Alleen zo kunt u aanspraak maken op de uitkeringen bij ziekte en invaliditeit.

 

Uw bank

Uw onderneming moet een eigen rekening openen om facturen te innen en kosten te betalen. Als strategische business partner kan uw bank nog veel meer betekenen voor u.

Ontdek de meerwaarde van uw bank.

 

 

oprichten bedrijf

 

De inhoud van deze bladzijden heeft een uitsluitend informatief doel. Zij geldt in geen enkel opzicht als advies. BNP Paribas Fortis is niet verantwoordelijk voor de inhoud, zelfs niet in het geval van fouten, incorrecte gegevens of onvolledige informatie.