Patrimoniale overeenkomst

De Patrimoniale overeenkomst is een moderne tool die uniek is op de Belgische markt: deze raamovereenkomst beschrijft in detail de engagementen van BNP Paribas Fortis ten aanzien van elk van haar Private Banking cliënten.

Waar staat de Patrimoniale overeenkomst voor?

Met de Patrimoniale overeenkomst krijgt u toegang tot een geprivilegieerde gesprekspartner – uw persoonlijke private banker – en alle diensten en producten van BNP Paribas Fortis Private Banking: beleggingen, vermogensstructurering, dagelijks bankieren, verzekeringen en kredieten.

De Patrimoniale overeenkomst is geen document dat voor eens en voor altijd wordt vastgelegd, maar een document dat voortdurend wordt bijgestuurd in functie van de evoluties van de markt en uw persoonlijke, familiale en/of professionele situatie.

 

Voordelen

  • Transparantie: de Patrimoniale overeenkomst is een contract dat het gedifferentieerde aanbod toelicht en in detail de engagementen van BNP Paribas Fortis Private Banking beschrijft.
  • Flexibiliteit: het betreft een formule die zich aanpast aan de evoluties van de markt en aan de behoeften of verwachtingen van de cliënt.
  • Globale benadering: het volledige vermogen van de cliënt wordt in kaart gebracht en op basis daarvan wordt een voorstel geformuleerd.
  • Eenvoud: het betreft een relatiemodel dat uitgaat van een unieke contactpersoon, uw private banker.
 
 

 

 Ontdek in detail

De Patrimoniale overeenkomst berust op vier pijlers:

  • Een vertrouwenscontract dat is opgebouwd rond duidelijke en afgelijnde engagementen van de bank ten aanzien van haar cliënten.
  • Een globale vermogensbenadering die wordt gestuurd door een centrale gesprekspersoon, de private banker, die voor de cliënt indien nodig de verschillende competenties van de specialisten van de bank kan inzetten.
  • Een flexibele en evolutieve wijze van beheer, in functie van de behoeften van de cliënt.
  • Een transparante facturatie van de voorgestelde producten en diensten.

Onze aanpak kadert niet alleen in een langetermijnbenadering, maar wordt ook gekenmerkt door een bijzonder grote flexibiliteit. Dankzij de hulpmiddelen waarover hij beschikt, kan uw private banker regelmatig uw vermogenssituatie analyseren. Indien nodig onderzoekt hij, in samenwerking met uw eigen adviseurs, de toe te passen strategieën voor de optimalisering, diversificatie en/of overdracht van uw vermogen.

Wat ook zijn behoeften zijn, de cliënt kan steeds een beroep doen op zijn private banker, die wordt bijgestaan door een commercieel assistent. Zij werken in een van onze 35 Private Banking Centres. Om het persoonlijke contact te bevorderen, wordt u er ontvangen in een exclusieve, afzonderlijke ruimte. Indien u dat verkiest, kunt u echter ook steeds een afspraak op een plaats naar keuze vragen.


Binnen BNP Paribas Fortis Private Banking werken teams die gespecialiseerd zijn in Adviserend beheer en in Discretionair beheer. Voor het beheer van uw portefeuille worden zij geruggensteund door binnenlandse en buitenlandse experts. BNP Paribas Fortis beschikt bovendien over een aantal beleggingsproducten die exclusief bestemd zijn voor Private Banking cliënten.

De “Dagelijkse bank” is een geslaagd voorbeeld van de samenwerking tussen de kantorennetten voor Private Banking en Retail (particulieren). Samen vormen ze een team dat u de beste dienstverlening garandeert. Dankzij deze gebundelde ervaring kunt u rekenen op een geprivilegieerde behandeling van uw bancaire verrichtingen, naast exclusieve betaalmiddelen zoals de American Express Gold of de Mastercard Gold.

 

 


Alle details van dit product afdrukken