• Boekt u een reis? Betaal met Visa Gold! U geniet dan immers automatisch de Verzekering Reisannulering die uw kosten dekt bij ziekte, ongeval, overlijden of zware materiële schade.
 • De Verzekering Aankoopgarantie beschermt uw winkelaankopen tot 120 dagen tegen diefstal of accidentele schade.
 • Online aankopen (behalve tweedehands) zijn dankzij de Verzekering Aankoopgarantie Internet tot 90 dagen verzekerd bij niet-levering, gebrekkige of niet-conforme levering.
 • De Verzekering Kaartfraude, tot slot, beschermt u tegen misbruik bij verlies of diefstal van uw kaart.

 

De verzekering Gold Card Insurance is een verzekering van AG Insurance, verdeeld door BNP Paribas Fortis, dat tevens de verzekeringsnemer is van dit collectieve jaarlijks hernieuwbare verzekeringscontract naar Belgisch recht. De houder van een verzekerde kredietkaart is automatisch aangesloten. Zijn aansluiting eindigt als hij zijn verzekerde kredietkaart niet vernieuwt, als de verzekerde kaart opgezegd wordt of als het collectieve verzekeringscontract stopt. Zodra de aansluiting beëindigd is, eindigt ook de dekking, ook voor goederen die u reeds betaalde met de kaart.

 

Wat zijn de voornaamste gedekte risico's ?

 • Reisannulering bij ziekte, ongeval, overlijden of ernstige materiële schade van de verzekerde.
  Let wel: de verzekerde moet de reis in kwestie voor hem en/of zijn familie voor minstens 70% betaald hebben met de verzekerde kredietkaart.
 • Aankoopgarantie als het goed dat u aankocht met de kaart, binnen de 120 dagen na aankoop of levering, gestolen wordt of accidenteel beschadigd raakt.
 • Aankoopgarantie als het goed dat u op internet aankocht en betaalde met de verzekerde kredietkaart binnen de 90 dagen na aankoop niet geleverd is of bij levering niet conform blijkt of gebreken vertoont.
 • Verzekering van de franchise als iemand frauduleus met uw kaart betaalt of geld opvraagt.

 

Wat zijn de voornaamste niet-gedekte risico's ?

 • geen annulatie van reizen gereserveerd in het kader van uw beroep of handelsactiviteiten,
 • geen aankoopgarantie als het verzekerde goed gewoonweg zoek raakt of verdwijnt,
 • geen aankoopgarantie als het goed dat u op het internet aankocht, niet geleverd wordt door een staking van de post of het koeriersbedrijf,
 • geen verzekering van de franchise als het frauduleus gebruik mogelijk werd door een opzettelijke fout of door medeplichtigheid van de verzekerde of omdat hij de kaart en de geheime code bij elkaar of op een onveilige manier bewaarde.

 

Bovenstaande opsommingen zijn niet-beperkend. De exacte omvang van de waarborgen, beperkingen en aansluitingsvoorwaarden vindt u in de Algemene Voorwaarden van dit product, die gratis verkrijgbaar zijn in uw kantoor. U vindt ze ook hieronder. Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor of kunt u bellen met het Easy banking Centre op tel. 02 762 60 00.

 

AG Insurance nv – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be.
Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.


BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

 

Klachten kunt u indienen bij de dienst Klachtenmanagement (JQABD) van BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 – www.ombudsman.as


Bekijk het handige overzicht van alle verzekeringen (pdf) inbegrepen bij de kredietkaarten van BNP Paribas Fortis.