Als professional wilt u geen verrassingen. Dankzij de ruime betalingslimieten van Visa Business Silver, zit u altijd safe. De uitgavenlimiet voor betalingen bedraagt 2.500 EUR per maand. De uitgavenlimieten voor geldopvragingen bedragen respectievelijk 2.500 EUR (maand), 1.250 EUR (week) en 620 EUR (per vier dagen). Om uw limiet aan te passen, neemt u contact op met uw kantoor.