Visa Business Silver

Veiliger op zakenreis met Visa Business Silver Visa Business Silver

Wat is Visa Business Silver?

Het beheer van de professionele uitgaven kan leiden tot veel administratie. Tenzij u een beroep doet op deze kredietkaart voor professioneel gebruik. Naast het gemakkelijke beheer geniet u van een uitvoerige bijstand voor uzelf en uw gezin tijdens alle reizen naar het buitenland.

Voordelen van deze kredietkaart

Met Visa Business Silver hoeft u geen hotelrekeningen, restauranttickets of transportbewijzen meer bij te houden. Al uw uitgaven verschijnen in een maandelijks overzicht, klaar om ingeboekt te worden als beroepskost. U betaalt geen intrest wanneer u het saldo meteen vereffent.

Visa is meer dan een betaalmiddel. U en uw gezin kunnen een beroep doen op de uitgebreide reisbijstandsdienst. Deze uitgebreide reisbijstand steunt u in moeilijke omstandigheden, waar dan ook ter wereld.

 

De Comfort bijstandsdiensten is een verzekeringsproduct van Inter Partner Assistance. De vennootschap Bank Card Company is nemer van deze verzekering voor rekening van BNP Paribas Fortis, uitgever van de Visa Business Silver- en MasterCard Business Silver-kaarten. Dit collectieve verzekeringscontract naar Belgisch recht is jaarlijks verlengbaar. De automatische aansluiting van de houder van een verzekerde kredietkaart eindigt, ook voor reeds betaalde goederen, bij niet-vernieuwing van de verzekerde kredietkaart, bij opzegging van de verzekerde kredietkaart en bij beëindiging van het verzekeringscontract van de verzekeringsnemer bij de Verzekeraar, om welke reden ook.

 

Wat zijn de voornaamste gedekte risico's?

 • Bijstand aan personen bij ziekte of verwonding met mogelijkheid tot repatriëring van de verzekerde naar een verpleegdienst in België dicht bij de woonplaats of naar de woonplaats, afhankelijk van het geval.
 • Bij overlijden van een verzekerde tijdens een verblijf in het buitenland als gevolg van een ziekte of ongeval staat Visa – MasterCard Comfort in voor:

hetzij :

a) de organisatie en de kosten van de repatriëring of het vervoer van het stoffelijk overschot van de plaats van overlijden tot de plaats van bijzetting in België;
b) de kosten van de post-mortembehandeling, de kisting, de kist tot een bedrag van 495,79 euro;

hetzij de kosten van de begrafenis ter plaatse, beperkt tot het bedrag waartoe Visa – MasterCard Comfort zou gehouden zijn bij repatriëring.

 

Welke risico's zijn o.a. niet gedekt?

 

Er is geen dekking voor:

 • Reisannulering: ingeval van reizen in het kader van beroeps- of handelsactiviteiten.
 • Aankoopgarantie: bij gewoon verlies of verdwijnen van het verzekerde goed.
 • Aankoopgarantie internet: niet-levering van het verzekerde goed door staking bij de post of de koerierdienst.
 • Frauduleus gebruik voortvloeiend uit een opzettelijke fout of medeplichtigheid van de verzekerde of het bij elkaar en/of niet beveiligd bewaren van de verzekerde kredietkaart en de geheime code ervan.

 

Bovenstaande lijsten zijn niet-beperkend. De exacte omvang van de waarborgen, beperkingen en aansluitingsvoorwaarden vindt u in de algemene voorwaarden van dit product, die gratis verkrijgbaar zijn in uw kantoor. U vindt ze ook hieronder. Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor, of kunt u het Easy Banking Centre bellen op het nummer 02 762 60 00.

 

Inter Partner Assistance nv – Louisalaan 166, 1050 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0415 591 055– www.ip-assistance.be

Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0487 voor toeristische verzekeringen onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

 

BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

 

Klachten kunnen worden ingediend bij de dienst Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 – www.ombudsman.as

Via Mijn voordeel en Spaar&Pluk geniet u kortingen op reizen, culturele evenementen, aankopen in grote winkelketens,... Schrijf u in op hun nieuwsbrief om altijd op de hoogte te zijn van de nieuwste aanbiedingen. 

Visa is het meest verspreide betaalmiddel ter wereld. Cash nodig? Er is altijd wel een automaat in de buurt die Visa accepteert. Let op, het gebruik van kredietkaarten van Visa of MasterCard in de V.S., bij Amerikaanse autoverhuurbedrijven en tijdens cruises onder Amerikaanse vlag vereist vanaf 15 januari 2014 een voorafgaandelijke openstelling van de kaart.

Meer weten over Visa Business Silver?

Als professional wilt u geen verrassingen. Dankzij de ruime betalingslimieten van Visa Business Silver, zit u altijd safe. De uitgavenlimiet voor betalingen bedraagt 2.500 EUR per maand. De uitgavenlimieten voor geldopvragingen bedragen respectievelijk 2.500 EUR (maand), 1.250 EUR (week) en 620 EUR (per vier dagen). Om uw limiet aan te passen, neemt u contact op met uw kantoor.

Reageer meteen!

1. Bel CARD STOP op +32 (0)70/344 344. CARD STOP is 7 dagen op 7, 24 uur op 24 bereikbaar. De oproep naar het nummer van Card Stop kost 0,3€/minuut.

2. Breng de lokale politie zo snel mogelijk op de hoogte van het verlies/de diefstal.

 

Lees verder

Met uw Visa Business Silver kunt u in alle veiligheid online shoppen.

Uw kaart in combinatie met PC banking maken het mogelijk de uitgaven met de kaart op dagbasis te controleren.

 

 

 

 

 

Vertrekt u op reis? Beperkingen i.v.m. uw kredietkaart.

 

Online openstellen

Prijs

 • Jaarlijkse bijdrage: 46 EUR
 • Transactiekosten voor geldopvraging aan geldautomaten:
  • In België en de eurozone: vaste kost van 4 EUR en 1% van het afgehaalde bedrag;
  • Buiten de eurozone: vaste kost van 4 EUR en wisselkosten van 1,60% van het afgehaalde bedrag.
 • Transactiekosten voor betalingen in handelszaken:
  • In België en de eurozone: gratis;
  • Buiten de eurozone: wisselkosten van 1,60%.

Vergelijkbare producten

Wettelijke informatie

 

Dit aanbod is geldig onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag.

Algemene voorwaarden (pdf) Algemene voorwaarden geldig vanaf 23/06/2016 (pdf)
 
 
Business Silver: algemene voorwaarden verzekeringen (pdf) 
 
 

Alle details van dit product afdrukken