Teruggave van btw

Rekent u op de teruggave van vooraf betaalde btw-bedragen? Deel dan zeker uw rekeningnummer mee aan de btw-administratie. Zo kunt u sneller over uw geld beschikken.

Hoe verloopt de btw-teruggave?

Deel aan de btw-administratie het bankrekeningnummer mee waarop u de btw-tegoeden wilt ontvangen van uw btw-rekening-courant.

Voordelen van de btw-teruggave

  • Conform de wet: u voldoet aan de wettelijke verplichting om een bankinstelling te mandateren. 
  • Snelheid: de teruggestorte btw-tegoeden staan sneller op uw zichtrekening.
 

Ontdek de teruggave van btw in detail

Betaalde u vooraf te veel aan de btw-administratie? Dan moet u sowieso een rekeningnummer bij een Belgische bank opgeven om dat creditsaldo te kunnen ontvangen. Uw voordeel van een BNP Paribas Fortis-rekening: de terugbetaalde btw-gelden staan veel sneller op uw zichtrekening. 

Al wat u daarvoor hoeft te doen, is uw rekeningnummer meedelen aan de btw-administratie.

Wanneer uit uw periodieke btw-aangifte blijkt dat het terug te krijgen bedrag hoger is dan het verschuldigde bedrag, dan geniet u een creditsaldo. In dat geval hebt u, in uw hoedanigheid van btw-plichtige, de keuze: ofwel draagt u het saldo over naar de volgende periode, ofwel kiest u voor de effectieve teruggave van uw btw-tegoeden.

 

Voor de teruggave van de btw moet u de vraag stellen aan uw btw-kantoor. Standaard wordt het creditsaldo door de administratie ingehouden en overgedragen naar de volgende periode. Om teruggave van uw btw te krijgen, moet u aan de btw-administratie het rekeningnummer meedelen waarop de btw-tegoeden teruggestort mogen worden.


Alle details van de btw-teruggave afdrukken