Per jaar mag je tot 6.000 EUR storten op je Hello4You Spaarrekening. Ontvangen interesten of eventuele afhalingen zijn hier niet bij inbegrepen. Heb je bijvoorbeeld 6.000 EUR gespaard en haal je in hetzelfde jaar 1.000 EUR van je rekening, dan kun je binnen dat jaar die 1.000 EUR niet meer bijsparen. Het kalenderjaar loopt telkens van 1 januari tot 31 december. Stort dus op tijd zodat het bedrag ten laatste op 31 december op de rekening staat. Zo niet, geldt de storting voor het volgende kalenderjaar. Hou er rekening mee dat het bijvoorbeeld bij cheques en overschrijvingen wat kan duren voor het geld op de rekening staat. Dat hangt af van waar het geld afkomstig is (overschrijvingen binnen de bank of van een andere bank).