Werkloosheidsverzekering

Uw job verliezen is geen pretje, zeker als u net een lening hebt genomen. Gelukkig is er een oplossing om in dat geval de druk op uw budget te verlichten.

 

Wat is de Werkloosheidsverzekering?

De Werkloosheidsverzekering is een interessante aanvulling op de Lening op afbetaling. Ze behoedt u voor financiële problemen als u tijdens de looptijd van de lening uw job zou verliezen.

 

In een oogopslag

De Werkloosheidsverzekering is een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. Het betreft een jaarlijks hernieuwbaar, collectief verzekeringscontract naar Belgisch recht , onderschreven door Alpha Credit bij AG Insurance. U kunt op eigen initiatief toetreden tot dit collectief contract. Die toetreding eindigt als uw lening op afbetaling eindigt maar ook aan het einde van de 12 maandelijkse aflossingen die wij voor u ten laste namen. Ze kan ook eerder eindigen als u vervroegd de verzekering opzegt (gratis) en als het collectieve contract ophoudt te bestaan.

 

Wat zijn de voornaamste gedekte risico's?

Bij onvrijwillig werkverlies en na afloop van de wachttijd:

 • de terugbetaling van de maandelijkse aflossingen van de lening op afbetaling. Die terugbetaling is beperkt tot maximaal 12 maanden en dat voor het geheel van de looptijd van de lening;
 • de terugbetaling van de premies van de Werkloosheidsverzekering voor de periode waarin de waarborg van kracht is;
 • de bescherming van de kredietnemer en medekredietnemer van een Lening op afbetaling.

 

Wat zijn de voornaamste niet-gedekte risico's ?  

Werkloosheid :

 • doordat uw arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd eindigt;
 • doordat u ontslagen wordt omwille van een zware fout;
 • doordat u zelf ontslag genomen hebt;
 • doordat u met (vervroegd) pensioen gaat.
 
Bovenstaande opsommingen zijn niet-beperkend. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de algemene voorwaarden van dit product, die gratis verkrijgbaar zijn in uw kantoor. U vindt ze ook hieronder. Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor of kunt u bellen met het Easy banking centre op tel. 02 762 60 00.
 

Voordelen

 • U beschermt uw budget: als u werkloos wordt, vallen uw maandelijkse aflossingen op de hele looptijd van de lening maximaal 12 keer weg.
 • Snel en eenvoudig dankzij een minimum aan administratieve formaliteiten.
 

 

Ontdek in detail

De Werkloosheidsverzekering is een facultatieve, tijdelijke verzekering die zowel de kredietnemer als de medekredietnemer van een Lening op afbetaling beschermt in geval van werkverlies.

 

Goed om te weten:

 • Enkel werknemers met een contract van onbepaalde duur komen in aanmerking voor de Werkloosheidsverzekering.
 • De verzekering komt niet tussen als de (mede)kredietnemer binnen de 180 dagen na het onderschrijven van de Lening op afbetaling werkloos wordt.
 • U kunt de verzekering enkel afsluiten voor een Lening op afbetaling met een minimumlooptijd van 24 maanden.
 • De Werkloosheidsverzekering is niet mogelijk bij een Ballonkrediet.

Deze verzekering dekt, bij werkverlies en na het verstrijken van de eigen-risicotermijn van 90 dagen:

 • de maandelijkse aflossing van de Lening op afbetaling en dit maximaal 12 keer op de hele looptijd van de lening,
 • de verzekeringsbijdragen voor de Werkloosheidsverzekering tijdens de periode waarvoor de waarborg in werking treedt.

Algemene voorwaarden (pdf)

 

AG Insurance nv – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be.

Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.


BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

 

Klachten kunt u indienen bij Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as


Alle details van dit product afdrukken