Uitvaartzorg Verzekering

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd, voor alle lopende contracten blijven de voorwaarden en dienstverlening gewaarborgd. Voor vragen over uw lopend contract, kunt u contact opnemen met de Ardanta Klantenservice op het nummer 078/05.54.53 (24 uur op 24 en 7 dagen op 7), of uw vraag doorsturen naar ardanta@ardanta.be (met vermelding van uw telefoonnummer indien u graag telefonische opvolging wenst).

 

Een uitvaart kost heel wat meer dan u denkt. Vermijd extra zorgen voor uw naaste familie wanneer u overlijdt.

Wat is de Uitvaartzorg Verzekering?

Deze verzekering keert, bij uw overlijden, een bedrag uit waarmee uw nabestaanden uw uitvaart kunnen bekostigen. Ze biedt u ook de kans om alle details van uw uitvaart al op voorhand vast te leggen.

 

Voordelen

 • Gemoedsrust: u belast uw nabestaanden niet met bijkomende zorgen in moeilijke tijden.
 • Emotionele nazorg voor kinderen.
 • Vrije keuze: u bereidt uw afscheid in alle rust en vertrouwen voor, zoals u dat in gedachten had, en u kiest zelf uw uitvaartondernemer.
 • Ongevallendekking: een bijkomende uitkering van 2.500 EUR bij overlijden door ongeval (vóór 65 jaar).
 
 

Ontdek in detail

  U kunt precies beschrijven hoe u wilt dat uw uitvaart wordt geregeld.  Let wel: deze beschrijving heeft geen rechtswaarde. Enkel uw notaris kan uw wensen de waarde van testament geven.

  U kiest ook vrij uw uitvaartondernemer. Maar als u dit wenst, kunnen we u of uw nabestaanden hierin bijstaan.

  U bepaalt zelf over welke periode u de periodieke premiebetaling zult spreiden (minimum 5 jaar tot maximum 30 jaar - maximaal tot de leeftijd van 80 jaar).

 

Er is geen medisch onderzoek of attest vereist. Een verklaring dat u in goede gezondheid bent volstaat. Mocht u aangeven dat dit niet het geval is, dan wordt u door middel van aanvullende vragen in de gelegenheid gesteld dit toe te lichten. Dit kan een premieverhoging tot gevolg hebben, maar de Uitvaartzorg Verzekering biedt u in alle omstandigheden een oplossing op maat.

Voor gezinnen is er een speciale regeling: de 'gezinsvrijstelling'. Voor als uzelf, of uw partner die deel uitmaakt van het gezin, overlijdt. De overige gezinsleden die zelf ook al over een Uitvaartzorg Verzekering beschikken, hoeven vanaf dat moment niet langer een premie te betalen. De gezinsvrijstelling geldt maximaal voor het bedrag waarvoor de overledene verzekerd was.

 

Een voorbeeld:

 

Stel dat u verzekerd bent voor een bedrag van 10.000 EUR en uw partner voor 6.000 EUR. Als uw partner overlijdt, hoeft u geen premie meer te betalen voor uw verzekering tot 6.000 EUR. Voor de resterende 4.000 EUR betaalt u wel nog premie.

 

Om voor de vrijstelling in aanmerking te komen, gelden de volgende voorwaarden:

 • Het overlijden moet plaatsvinden vóór de 65e verjaardag.
 • De leden van het gezin die voor vrijstelling in aanmerking komen, beschikken over een Uitvaartzorg Verzekering.
 • De verzekering is gesloten vóór de 50e verjaardag van de overleden verzekerde en loopt op het moment van overlijden minstens één jaar.

Zodra uw verzekering een vol kalenderjaar loopt, hebt u elk jaar automatisch recht op een aandeel in de winst van de verzekeraar, Ardanta nv.

Deze winstdeling heeft geen invloed op de premie, maar doet het uit te keren bedrag bij overlijden wel toenemen. Hebt u de laatste premie betaald? Ook in dat geval zal u nog een winstdeling toegekend worden.

Voor kinderen is het overlijden van een dierbare een ingrijpende gebeurtenis. Daarom voorziet de Uitvaartzorg Verzekering in een bedrag tot 500 EUR per gezin voor het inschakelen van deskundige hulp.

Bij overlijden vóór het 65e levensjaar, als gevolg van een ongeval, wordt bovenop het verzekerde bedrag 2.500 EUR extra uitgekeerd.

In geval van overlijden nemen de nabestaanden contact op met de Ardanta Klantenservice op het nummer 078/05.54.53, bereikbaar 24 uur op 24 en 7 dagen op 7, waar men ze verder zal helpen en de vergoedingsprocedure zal opstarten. De uitkering gebeurt op voorlegging van de originele facturen. Het eventuele saldo wordt aan de wettelijke erfgenamen overgemaakt.

 

De Uitvaartzorg Verzekering is een product van Ardanta, onderdeel van ASR Levensverzekering N.V.. De verzekeringsonderneming ASR Levensverzekering N.V. is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, met sociale zetel te Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht, Nederland., opgenomen in het register van AFM onder het nummer 12000396.

De Uitvaartzorg Verzekering werd aangeboden door BNP Paribas Fortis. BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE0403.199.702 – Tussenpersoon erkend onder FSMA-nr. 25.879A, optredend als onderagent van de tussenpersoon Agallis NV, Ravensteinstraat 60, B-1000 Brussel, BTW BE0403.295.712, tussenpersoon erkend onder FSMA-nr. 22.061 A.

 

Algemene voorwaarden (pdf)


Alle details van dit product afdrukken
 

Maak ook kennis met

 
.