Tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal

Bescherm uw nabestaanden na uw overlijden. Zorg voor een spaarpot die uw weggevallen inkomsten compenseert.

Wat is de Tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal?

De Tijdelijke verzekering met vast kapitaal garandeert uw nabestaanden een door u bepaald kapitaal als u overlijdt. Zo voorkomt u dat ze voor financiële problemen komen te staan als uw  maandelijkse inkomen wegvalt.

 

In een oogopslag

De Tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal, een overlijdensverzekering naar Belgisch recht, is een tijdelijk verzekeringscontract met dekking voor bepaalde duur. Dit product wordt gecommercialiseerd door AG Insurance en aangeboden door BNP Paribas Fortis.

  

Wat zijn de belangrijkste gedekte risico's?

  • Deze verzekering waarborgt de uitbetaling van een door u vooraf bepaald vast ‘kapitaal overlijden' aan de door u aangeduide begunstigde indien de verzekerde overlijdt vóór de einddatum van het contract.
  • Dit type verzekering wordt veelal gesloten met de bedoeling om bij het vroegtijdig overlijden van de verzekerde de levensstandaard van de personen die hem nauw aan het hart liggen, te beschermen.
  • Het overlijden van de verzekerde, waar ter wereld dit overlijden zich ook voordoet, valt steeds onder het toepassingsgebied van de algemene voorwaarden van deze verzekering.

 

Welke risico's zijn o.a. niet gedekt?

Is altijd uitgesloten van dekking, het overlijden van de verzekerde :

  • veroorzaakt door de opzettelijke daad of op aansporing van één van de begunstigden van het contract;
  • als gevolg van zelfmoord, gepleegd binnen het jaar dat volgt op de inwerkingtreding van het contract;
  • in België, als gevolg van een (burger)oorlogsgebeurtenis.

 

Bovenstaande opsommingen zijn niet-beperkend. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de Algemene Voorwaarden van dit product. U kunt die gratis verkrijgen in uw kantoor. U vindt ze ook hieronder. Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor of bij het Easy banking Centre op tel. 02 762 60 00.

Voordelen

  • Zekerheid: behoed uw nabestaanden van financiële problemen.
  • Fiscaal voordeel: uw premies zorgen mogelijk meteen voor belastingsaftrek.
  • Bescherming bij invaliditeit mogelijk.

 

 

 
 

Ontdek in detail

Met uw inkomsten onderhoudt u niet alleen uzelf. En als u overlijdt, kunnen uw nabestaanden snel in financiële problemen komen. Omdat uw inkomsten wegvallen, en zij de openstaande kredieten, of andere niet meer kunnen terugbetalen. 

 

Vermijd die financiële kater met een overlijdensverzekering. Uw nabestaanden krijgen het vooropgestelde kapitaal indien u vroegtijdig zou overlijden.

U benoemt zelf de begunstigde in uw overlijdensverzekering. Als u overlijdt tijdens de looptijd van de verzekering, keren we het vooropgestelde eindbedrag in één keer uit aan die begunstigde.

 

U kiest bij aanvang zelf hoe hoog dat bedrag is. Uiteraard kunt u dat gaandeweg aanpassen.

Uw premie is laag in verhouding tot het beschermde kapitaal. Zeker als u zich op jonge leeftijd al verzekert.

 

Bovendien komen uw premies, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking voor fiscale aftrek in het fiscale regime Langetermijnsparen, en dit tot een maximumbedrag van 2.260 EUR per jaar (inkomsten 2013). Via uw belastingaangifte kan u naderhand 30% van deze premies recupereren.

Een tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal verzekert een vooraf bepaald kapitaal dat bij overlijden zal uitgekeerd worden aan de begunstigde(n).

 

Maar wat als u invalide wordt door een zwaar ongeval of ziekte? Ook dan valt een inkomen weg en wordt het financieel moeilijker.

 

In uw tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal kunt u een bijkomende dekking opnemen die u financieel beschermt bij invaliditeit.

 

Met deze optionele, bijkomende waarborg ‘Bescherming bij invaliditeit' betaalt AG Insurance gedurende maximaal drie jaar een maandelijkse rente uit als u na een ziekte of ongeval een tijdelijke of blijvende invaliditeit van minstens 66 % hebt. De wachttijd bedraagt 90 dagen. Uw rente bij invaliditeit hangt af van het verzekerde kapitaal in uw contract, en bedraagt maximaal 1000 euro per maand.

 

 

Ontdek in detail

Met uw inkomsten onderhoudt u niet alleen uzelf. En als u overlijdt, kunnen uw nabestaanden snel in financiële problemen komen. Omdat uw inkomsten wegvallen, en zij de openstaande kredieten, of andere niet meer kunnen terugbetalen. 

 

Vermijd die financiële kater met een overlijdensverzekering. Uw nabestaanden krijgen het vooropgestelde kapitaal indien u vroegtijdig zou overlijden.

U benoemt zelf de begunstigde in uw overlijdensverzekering. Als u overlijdt tijdens de looptijd van de verzekering, keren we het vooropgestelde eindbedrag in één keer uit aan die begunstigde.

 

U kiest bij aanvang zelf hoe hoog dat bedrag is. Uiteraard kunt u dat gaandeweg aanpassen.

Uw premie is laag in verhouding tot het beschermde kapitaal. Zeker als u zich op jonge leeftijd al verzekert.

 

Bovendien komen uw premies, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking voor fiscale aftrek in het fiscale regime Langetermijnsparen, en dit tot een maximumbedrag van 2.260 EUR per jaar (inkomsten 2013). Via uw belastingaangifte kan u naderhand 30% van deze premies recupereren.

Een tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal verzekert een vooraf bepaald kapitaal dat bij overlijden zal uitgekeerd worden aan de begunstigde(n).

 

Maar wat als u invalide wordt door een zwaar ongeval of ziekte? Ook dan valt een inkomen weg en wordt het financieel moeilijker.

 

In uw tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal kunt u een bijkomende dekking opnemen die u financieel beschermt bij invaliditeit.

 

Met deze optionele, bijkomende waarborg ‘Bescherming bij invaliditeit' betaalt AG Insurance gedurende maximaal drie jaar een maandelijkse rente uit als u na een ziekte of ongeval een tijdelijke of blijvende invaliditeit van minstens 66 % hebt. De wachttijd bedraagt 90 dagen. Uw rente bij invaliditeit hangt af van het verzekerde kapitaal in uw contract, en bedraagt maximaal 1000 euro per maand.

 

 

Met uw inkomsten onderhoudt u niet alleen uzelf. En als u overlijdt, kunnen uw nabestaanden snel in financiële problemen komen. Omdat uw inkomsten wegvallen, en zij de openstaande kredieten, of andere niet meer kunnen terugbetalen. 

 

Vermijd die financiële kater met een overlijdensverzekering. Uw nabestaanden krijgen het vooropgestelde kapitaal indien u vroegtijdig zou overlijden.

U benoemt zelf de begunstigde in uw overlijdensverzekering. Als u overlijdt tijdens de looptijd van de verzekering, keren we het vooropgestelde eindbedrag in één keer uit aan die begunstigde.

 

U kiest bij aanvang zelf hoe hoog dat bedrag is. Uiteraard kunt u dat gaandeweg aanpassen.

Uw premie is laag in verhouding tot het beschermde kapitaal. Zeker als u zich op jonge leeftijd al verzekert.

 

Bovendien komen uw premies, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking voor fiscale aftrek in het fiscale regime Langetermijnsparen, en dit tot een maximumbedrag van 2.260 EUR per jaar (inkomsten 2013). Via uw belastingaangifte kan u naderhand 30% van deze premies recupereren.

Een tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal verzekert een vooraf bepaald kapitaal dat bij overlijden zal uitgekeerd worden aan de begunstigde(n).

 

Maar wat als u invalide wordt door een zwaar ongeval of ziekte? Ook dan valt een inkomen weg en wordt het financieel moeilijker.

 

In uw tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal kunt u een bijkomende dekking opnemen die u financieel beschermt bij invaliditeit.

 

Met deze optionele, bijkomende waarborg ‘Bescherming bij invaliditeit' betaalt AG Insurance gedurende maximaal drie jaar een maandelijkse rente uit als u na een ziekte of ongeval een tijdelijke of blijvende invaliditeit van minstens 66 % hebt. De wachttijd bedraagt 90 dagen. Uw rente bij invaliditeit hangt af van het verzekerde kapitaal in uw contract, en bedraagt maximaal 1000 euro per maand.

Algemene voorwaarden levensverzekering (Pdf)

AG Insurance nv – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be.

Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.


BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

 

Klachten kunt u indienen bij de dienst Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 – www.ombudsman.as


Alle details van dit product afdrukken