Pension@work

Laat uw werknemers na hun carrière écht genieten van het leven. Met een fiscaal gunstige groepsverzekering voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Wat is Pension@work?

Pension@work is een groepsverzekering van AG Insurance waarmee u uw werknemers een extralegaal pensioen laat opbouwen tijdens hun loopbaan. De gestorte premies bieden uw bedrijf aantrekkelijke fiscale voordelen.

Voordelen

 • Extralegaal voordeel: de zekerheid van een comfortabel aanvullend pensioen. U geeft uw medewerker een leuke bonus zonder de hoge sociale en fiscale lasten die daar normaal gezien bijhoren.
 • Iedereen gedekt: al uw medewerkers genieten de voordelen, tenzij ze expliciet weigeren.
 • Soepel: u past de bijdragen vrij aan gedurende de looptijd van het contract.
 • Extra pensioen: bovenop het wettelijke pensioen, tot maximaal 80% van het laatste brutoloon.
 • Overlijdensbescherming: uitkering van een kapitaal aan de nabestaanden bij voortijdig overlijden.
 • Personeelsbeleid: een essentieel voordeel bij rekrutering en motivering van uw personeel.
 

 
  

Ontdek in detail

Het wettelijk pensioen in België komt onder druk te staan. Voor veel van uw medewerkers is een bijkomende uitkering bovenop hun wettelijk pensioen echt wel noodzakelijk. Het laat hen evenzeer toe om hun levensstandaard te behouden.

 

U kunt daarvoor zorgen via Pension@work. Dan stort u maandelijks een premie voor uw medewerkers in een groepsverzekering. Zo genieten zij op hun pensioenleeftijd van een extra kapitaal of rente. Als ze voor die leeftijd overlijden, wordt aan de nabestaanden een kapitaal uitgekeerd.

We bedachten drie verschillende groepsverzekeringen.

 • Algemeen pensioenplan: u bepaalt zelf de hoogte van de premie die u betaalt per categorie van werknemers.
 • Bonuspensioenplan: de premiehoogte hangt af van uw intern bonusreglement. Keert u dit jaar hoge bonussen uit? Dan stijgt ook de bijdrage in de groepsverzekering.
 • Individuele pensioentoezegging: een extralegaal pensioen voor één werknemer binnen uw organisatie.

Start u met Pension@work? Dan hebben al uw medewerkers de kans om zich daarbij aan te sluiten, of niet. Alle nieuwe medewerkers sluiten in elk geval mee aan.

 

Bij de start kiest u zelf voor de financieringsmethode: uw bedrijf betaalt de premies geheel (enkel werkgeversbijdragen) of u kiest voor een combinatie van werkgevers- en werknemersbijdragen).

 

De premies zijn maandelijks betaalbaar. Betaalde u vroeger geen of eerder beperkte premies tot pensioenopbouw? Dan mag u inhaalpremie(s) storten om het pensioenbedrag op peil te brengen.

Kiest u voor een algemeen pensioenplan dat niet gekoppeld is aan uw bonusreglement? Dan kunt u extra waarborgen opnemen:

 • Overlijdensbescherming: de nabestaanden van uw medewerker die voor zijn 65 overlijdt, hebben recht op een kapitaal tot 200.000 EUR.
 • Extra overlijdensbescherming bij ongeval: de uitkering in geval van overlijden wordt verhoogd tot maximaal 300.000 EUR.
 • Bescherming bij arbeidsongeschiktheid: u hoeft geen volledige premies te betalen voor de werknemer die meer dan 25% arbeidsongeschikt is. Toch blijft het pensioen van de medewerker aangroeien.
 • Invaliditeitsrente: uw arbeidsongeschikte medewerker heeft recht op een extra som bovenop zijn wettelijke uitkering bij arbeidsongeschiktheid.

Alle premies die door u als werkgever betaald worden, zijn volledig aftrekbaar als beroepskosten. Ook werknemersbijdragen genieten een belastingsvermindering van 30%.

 

Als werkgever betaalt u slechts 8,86% sociale bijdragen op de gestorte premies. Dat maakt van de groepsverzekering voor uw werknemers de goedkoopste loonsverhoging.

 

Pension@work brochure werkgever (pdf)Pension@work brochure werknemer (pdf)

Algemene voorwaarden (pdf)

AG Insurance nv – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be.

Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.


BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

 

Klachten kunt u indienen bij de dienst Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 – www.ombudsman.as

 


Alle details van dit product afdrukken
 

Maak ook kennis met