Pension invest plan

Het Pension Invest Plan

     

 • Individuele tak 21 levensverzekering van AG Insurance,
  onderworpen aan Belgisch recht
 • Kan onderschreven worden in het kader van pensioensparen of langetermijnsparen
 • Geïnvesteerde netto premie 100% gegarandeerd
 • Eventuele winstdeling, afhankelijk van de resultaten van de verzekeraar
 • De eindvervaldag is ten vroegste de 65ste verjaardag van de verzekerde

 • Minimumlooptijd 10 jaar

PIP

  In een notendop
   

  • Het Pension Invest Plan is bestemd voor spaarders die in alle veiligheid hun geld wensen te investeren met het oog op het opbouwen van een aanvulling op het wettelijk pensioen.
  • Een volledige kapitaalbescherming, een gewaarborgd minimumrendement en een eventuele winstdeling.
  • Afhankelijk van uw persoonlijke fiscale situatie en van uw beroepsinkomsten een maximaal belastingvoordeel van 282 euro in het kader van het pensioensparen of 678 euro in het kader van het langetermijnsparen (fiscale grenzen inkomsten 2016). 
  • Een minimale premie van 30 euro per maand of 360 euro per jaar (inclusief taks en instapkosten).
 
 

 

Bereid op uw gemak uw pensioen voor

U droomt van een comfortabel pensioen. U wilt zonder financiële zorgen kunnen genieten van de tijd die u na uw pensioen beschikbaar zal hebben om bijvoorbeeld te  reizen, te genieten van uw kleinkinderen, … Dankzij het Pension Invest Plan bereidt u in alle veiligheid uw toekomstig pensioen voor.

 

Met uw Pension Invest Plan kunt u profiteren van een belastingvermindering in het kader van het pensioensparen of langetermijnsparen. Deze bedraagt 30% op de gestorte premie(s).

 

Het Pension Invest Plan biedt u een optimale soepelheid in de opbouw van uw pensioenkapitaal. U spaart op uw eigen ritme, wanneer u wilt. U kunt uw spaarinspanningen opdrijven, tijdelijk of volledig terugschroeven, … De keuze is aan u.

 

Mocht u komen te overlijden vóór de einddatum, dan zal 100% van de reserve van het contract (inclusief de winstdeling) worden uitbetaald aan uw nabestaanden. Uw nabestaanden worden zo financieel beschermd in een moeilijke periode. In geval van overlijden kunnen wel successierechten verschuldigd zijn.

  

 
   

Kapitaal en rendement gewaarborgd

 

Het Pension Invest Plan is een individuele levensverzekering van Tak 21. U geniet een dubbele waarborg:

 

 • Een garantie op het kapitaal: via de geïnvesteerde netto premie (na kosten en taks) bouwt u op termijn een gegarandeerd kapitaal op.
 • Rendement: de rentevoet bij elke storting geldt gedurende de hele looptijd van het contract. Bij elke storting weet u dus precies hoeveel uw minimale kapitaal bedraagt op het einde van de termijn. Dit minimaal gegarandeerd rendement kan elk jaar worden verhoogd met een eventuele winstdeling. De winstdeling is evenwel niet gewaarborgd en is afhankelijk van de resultaten van de verzekeraar. Momenteel bedraagt de rentevoet 1% op de netto geïnvesteerde premie (van toepassing op 01/07/2016).

 

    
   

Belastingvoordeel

 

Het Pension Invest Plan wordt aangeboden in het kader van het pensioensparen of het langetermijnsparen. U hoeft bovendien niet te kiezen. Deze twee fiscale regimes combineren in twee aparte verzekeringsovereenkomsten Pension Invest Plan levert u het grootste belastingvoordeel op.

 

Het maximale bedrag dat u mag storten om te kunnen genieten van deze belastingvermindering wordt jaarlijks door de fiscus vastgesteld. De fiscus heeft voor het inkomstenjaar 2016 vastgesteld dat u 940 euro mag storten voor pensioensparen en maximaal 2260 euro (afhankelijk van uw persoonlijke situatie) voor langetermijnsparen.

 

Elke storting geeft u recht op een belastingvoordeel onder de vorm van een belastingvermindering. Concreet krijgt u 30% van de gestorte premie terug. Afhankelijk van uw persoonlijke fiscale situatie en van uw beroepsinkomsten levert dit u in 2016 een fiscaal voordeel op van maximaal 282 euro voor pensioensparen en maximaal 678 euro voor langetermijnsparen!

 

De belastingvermindering geldt bovendien voor elke belastingplichtige. Beide gezinsleden kunnen er van profiteren. Iedereen sluit dus zijn eigen Pension Invest Plan af. 


Om u te helpen bij het invullen van uw Pension Invest Plan op uw belastingaangifte stuurt AG Insurance u elk jaar een fiscaal attest. Het volstaat om het gestorte bedrag in te vullen in uw aangifte.

  

   

Voordelen

 • Geniet van een vooraf bepaald rendement en een mogelijke winstdeling. 
   
 • Het geïnvesteerde kapitaal wordt volledig beschermd. 
   
 • Afhankelijk van uw persoonlijke fiscale situatie en van uw beroepsinkomsten profiteert U van een belastingvoordeel dat kan oplopen tot maximaal 282 euro voor pensioensparen en maximaal 678 euro voor langetermijnsparen (fiscale grenzen inkomsten 2016).

   
 • U kunt uw Pension Invest Plan vlot aanpassen gedurende de looptijd. Zo kunt u uw spaarinspanningen opdrijven of terugschroeven of stilzetten.
   
 • U wordt geregeld geïnformeerd: jaarlijks krijgt u een volledig overzicht van uw contract met onder meer de vermelding van de eventueel toegekende winstdeling. Via PC banking kunt u steeds de actuele staat van uw contract raadplegen.

 

 

Risico's

 • Uw Pension Invest Plan loopt tot uw 65ste verjaardag, of minstens 10 jaar als u het contract na uw 55ste afsluit. Vraagt u uw pensioenkapitaal op voor uw zestigste verjaardag, dan moet u het belastingvoordeel terugbetalen en tot 33% belasting betalen. Bij een vervroegde opvraging van het kapitaal kunnen bovendien kosten verschuldigd zijn.
   
 • Goed om te weten: Dit product wordt gewaarborgd door het Bijzonder Beschermingsfonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21 producten. Deze treedt in werking indien AG Insurance in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel maximum 100.000 euro per verzekeringsnemer per verzekeringsmaatschappij.

  Voor hogere bedragen geldt dat enkel de eerste 100.000 euro gegarandeerd is. Voor het resterende bedrag loopt de spaarder dus het risico dat hij dit deels of volledig verliest.

  

Kosten

 • Instapkosten:

  Voor contracten gesloten binnen pensioensparen:

  De instapkosten bedragen 6,5% op de gestorte premie(s).

  De instapkosten verminderen gedurende de 5 laatste jaren: ze bedragen 5,5%, 4,5%, 3,5%, 2,5% en 1,5% als de storting respectievelijk plaats heeft tijdens het 5de, 4de, 3de, 2de en het laatste jaar vóór de einddatum van het contract.

   

  Voor contracten gesloten binnen langetermijnsparen:

  De instapkosten bedragen 5% op de gestorte premie(s).

  De instapkosten verminderen gedurende de 5 laatste jaren: ze bedragen 4%, 3% en 2% als de storting respectievelijk plaats heeft tijdens het 5de, 4de en 3de jaar vóór de einddatum van het contract.
   


  Belangrijk: 

   

  op stortingen tijdens het 2de en het laatste jaar voor de einddatum van het contract zijn er geen instapkosten meer verschuldigd.

   
 • Beheerskosten: er zijn geen beheerskosten van toepassing op het Pension Invest Plan. 

   
 • Uitstapkosten: geen uitstapkosten op einddatum of bij overlijden verzekerde.
   
 • Afkoopkosten: De contracten kunnen zonder afkoopvergoeding afgekocht worden vanaf de 60ste verjaardag van de verzekerde.

  Bij afkoop voordien is er een afkoopvergoeding. Deze afkoopvergoeding bedraagt 5% van de theoretische afkoopwaarde.

  Er is geen vergoeding verschuldigd bij een opzegging binnen een periode van 30 dagen volgend op de inwerkingtreding van het contract. 
   
   
 

Fiscaliteit

 • Verzekeringstaks:

  Op contracten gesloten binnen pensioensparen is geen verzekeringstaks van toepassing. Op contracten gesloten binnen langetermijnsparen geldt een verzekeringstaks van 2% op de gestorte premies.
   

 • Elke storting geeft u recht op een belastingvoordeel onder de vorm van een belastingvermindering. Concreet krijgt u 30% (+ gemeentelijke belastingen) van de gestorte premie terug. Het totale fiscale voordeel is afhankelijk van uw beroepsinkomsten en uw persoonlijke fiscale situatie. 
   
 • Anticipatieve heffing:

  Voor contracten gesloten binnen pensioensparen:

  - Een anticipatieve heffing van 8% zal worden afgehouden op de leeftijd van 60 jaar of op de 10e verjaardag van het contract op contracten gesloten na 55 jaar.

   

  Voor contracten gesloten binnen langetermijnsparen:

  - Een anticipatieve heffing van 10% zal worden afgehouden op de leeftijd van 60 jaar of op de 10e verjaardag van het contract op contracten gesloten na 55 jaar.

   

 • Afkoop:

  Bij afkoop voor de 60ste verjaardag van de verzekerde, wordt tot 33% (+ gemeentelijke belastingen) aan belastingen afgehouden.

   

Delen op linkedin
   

Documentatie

Disclaimer: Alvorens een beslissing te nemen, wordt de belegger aangeraden om kennis te nemen van de financiële infofiche levensverzekering met een beschrijving van de kenmerken en de kosten van het Pension Invest Plan.
Lexicon

Winstdeling:
De winstdeling is de verdeling aan de intekenaars op een levensverzekering van de winst die dankzij hun sparen werd gemaakt.
Zij is niet gewaarborgd en varieert naargelang van de economische conjunctuur en de resultaten van de verzekeringsmaatschappij.
Zij komt bovenop het opgebouwde kapitaal.  

  

Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis.

 

De financiële infofiche en de algemene voorwaarden zijn gratis beschikbaar bij uw BNP Paribas Fortis-kantoor en op de website www.bnpparibasfortis.be.

 

AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

 

Voor al uw vragen kunt u in eerste instantie terecht in elk kantoor van BNP Paribas Fortis.

Klachten kunnen ingediend worden bij BNP Paribas Fortis NV Klachtenmanagement, Warandeberg 3, 1000 Brussel of bij AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel of via e-mail: customercomplaints@aginsurance.be.

 

Indien de oplossing die BNP Paribas Fortis of AG Insurance voorstelt geen voldoening schenkt, kan u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen, De Meeûssquare 35 te B-1000 Brussel,www.ombudsman.as of via e-mail: info@ombudsman.as.

 
 

 

 

 

Misschien ook interessant

 

Home Invest Plan

 

Easy Fund Plan

 

 

 

 

Levensverzekering (tak 21) van AG Insurance nv naar Belgisch recht Levensverzekering (tak 23) van AG Insurance nv naar Belgisch recht     

 

img_subtitle3

 

 

 junior

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit document bevat geen spaaradvies. Alvorens in te tekenen, raden we elke spaarder aan om aandachtig de volgende documentatie door te nemen: de financiële infofiche en de algemene voorwaarden van Pension Invest Plan, evenals onze Informatiebrochure - Financiële instrumenten

Alvorens een beslissing te nemen, is het voor elke spaarder raadzaam om na te gaan of de formule geschikt is, rekening houdend met onder meer zijn eigen financiële kennis en ervaring, zijn doelstellingen en zijn financiële situatie. Bij twijfel kan hij een adviseur van BNP Paribas Fortis raadplegen. Afhankelijk van de voorgestelde dienst zal BNP Paribas Fortis conform de MiFID-gedragsregels bepalen of een spaarproduct al dan niet voor u geschikt is.

  

 

 

Afdrukken