U bepaalt zelf wanneer en hoeveel u spaart. Per kalenderjaar mag u tot maximaal 6.000 EUR storten. Het kalenderjaar loopt telkens van 1 januari tot 31 december. Stort dus op tijd zodat het bedrag ten laatste op 31 december op de rekening staat. Zo niet, geldt de storting voor het volgende kalenderjaar. Hou er rekening mee dat het bijvoorbeeld bij cheques en overschrijvingen wat kan duren voor het geld op de rekening staat. Dat hangt af van waar het geld afkomstig is (overschrijvingen binnen de bank of van een andere bank).