Volkslening in de vorm van een kasbon

Vaste rentevoet en fiscaal voordeel

 

Wat is de volkslening van BNP Paribas Fortis ?

De volkslening van BNP Paribas Fortis  is een kasbon die BNP Paribas Fortis

uitgeeft in het kader van de wet van 26 december 2013 inzake de thematische volksleningen. De bepalingen van deze wet zijn erop van toepassing.

 

 

Voordelen van de volkslening van BNP Paribas Fortis

  • Kapitaal 100% gewaarborgd op de vervaldag door BNP Paribas Fortis.
  • Valt onder het Europese depositogarantiestelsel tot 100.000 EUR per persoon en per bank.
  • Vaste rentevoet (zie document actuele rentevoeten hieronder).
  • Fiscaal gunstregime.
  • Geen enkel wisselkoersrisico: de volksleningen van BNP Paribas Fortis worden in euro uitgegeven.
  • Geen kosten voor de bewaring van uw effecten op de effectenrekening van BNP Paribas Fortis.
  • De belegger kan kiezen tussen een formule met uitkering van de interesten (jaarlijkse coupons) of een formule met kapitalisatie van de interesten.
 

Volkslening in de vorm van een kasbon

MuntEUR
LooptijdVaste looptijd van minimaal 5 jaar
Minimaal inschrijvingsbedrag200 EUR
VerhandelbaarheidGeen mogelijkheid tot terugkoop door de bank gedurende de eerste 5 jaar, behalve in geval van overlijden van de houder
 • Ingezetene: verlaagde roerende voorheffing.
 • Niet-ingezetene: 0% roerende voorheffing indien:
   • op naam en bewaard op effectenrekening;
   • attest "Vrijstelling van RV" is ondertekend. Dit attest is dan meteen voldoende voor alle latere inschrijvingen;
   • verzaking aan de kapitalisatie van de rente.

Actuele rentevoeten (pdf) Tarievenlijst effectenverrichtingen (pdf) Flash Invest (pdf) Algemene voorwaarden inzake beleggingsdiensten (pdf)

 

Alle details van de Kasbons afdrukken