Treasury Flex Account

Een dynamisch beheer van uw liquiditeiten dankzij de Treasury Flex Account

Wat is de Treasury Flex Account?

De Treasury Flex Account is een niet-gereglementeerde spaarrekening, gecommercialiseerd door BNP Paribas Fortis, NV naar Belgisch recht, Warandeberg 3, te 1000 Brussel.

Door geld opzij te zetten op deze rekening voor zelfstandigen en ondernemingen kunt u onmiddellijk reageren op eventuele commerciële opportuniteiten. Maar u kunt er ook, vooral in tijden van economische onzekerheid, voldoende liquiditeiten mee aanhouden. De Treasury Flex is ideaal om te sparen binnen een tijdsbestek van 3, 6 of 12 maanden. Als er op de rekening tussen 50.000 en 5.000.000 euro staat, krijgt u een basisrente van 0,05% (brutopercentages op jaarbasis) voor elk van deze looptijden.

 

Voordelen van de Treasury Flex Account

 • Een unieke combinatie van rendement
  De Treasury Flex Account is beschikbaar in drie looptijden: 3 maanden, 6 maanden en 12 maanden.
  Iedere professionele klant kan per looptijd telkens één Treasury Flex Account openen. In totaal kunt u dus drie Treasury Flex Accounts openen.
 • Gebruiksgemak

  U kunt geld storten op uw Treasury Flex Accounts zoals u wilt: per overschrijving, via PC banking Pro enz.

  Geld opvragen van een Treasury Flex Account kan met een overschrijving naar om het even welke andere rekening op naam van de rekeninghouder bij   BNP Paribas Fortis .
 • Hoge liquiditeit
  Uw geld is op elk moment beschikbaar.
 • Gratis voor actieve rekeningen (behalve eventuele portkosten) 
 

Meer weten over de Treasury Flex Account

De Treasury Flex Account heeft een dubbele rendementsstructuur bestaande uit enerzijds de basisrente en anderzijds de getrouwheidspremie.

De Treasury Flex Account is beschikbaar in 3 looptijden:

 • Treasury Flex Account 3M op 3 maanden;
 • Treasury Flex Account 6M op 6 maanden;
 • Treasury Flex Account 12M op 12 maanden.

De vergoeding bestaat uit:

 • Een basisrente die dagelijks wordt berekend. De basisrente is niet gewaarborgd en kan afhankelijk van de marktomstandigheden fluctueren;
 • Een getrouwheidspremie, die verworven is na:
 • 91 opeenvolgende kalenderdagen voor de Treasury Flex Account 3M;
 • 182 opeenvolgende kalenderdagen voor de Treasury Flex Account 6M;
 • 365 opeenvolgende kalenderdagen voor de Treasury Flex Account 12M. 

  De vermelde basisrentevoeten en getrouwheidspremies in de samenvatting hieronder zijn de tarieven geldig op 31.03.2016.

   

  Cumulatief of fractioneel?

  De tarieven van basisrentevoet en getrouwheidspremie zijn afhankelijk van het saldo op de rekening. Ze worden toegepast:

  • ofwel cumulatief over het gehele saldo;

  • ofwel fractioneel, concreet wil dit zeggen dat er verschillende rentevoeten van toepassing zijn voor enerzijds de schijf tot 5 miljoen EUR en anderzijds de schijf van meer dan 5 miljoen EUR.

   

  Treasury Flex account 3M
   

  Schijf in EURBasisrentevoetGetrouwheidspremie 
  0 tot 49.999,990,00%0,00% 
  50.000 tot 5.000.0000,05%0,00%cumulatief
  Meer dan 5.000.0000,00%0,00%fractionneel

   

  Treasury Flex account 6M
   

   

  Schijf in EURBasisrentevoetGetrouwheidspremie 
  0 tot 49.999,990,00%0,00% 
  50.000 tot 5.000.0000,05%0,00%cumulatief
  Meer dan 5.000.0000,00%0,00%fractionneel

   

   

  Treasury Flex account 12M
   

   

  Schijf in EURBasisrentevoetGetrouwheidspremie 
  0 tot 49.999,990,00%0,00% 
  50.000 tot 5.000.0000,05%0,05%cumulatief
  Meer dan 5.000.0000,00%0,00%fractionneel

   


   

 

Afhankelijk van de marktomstandigheden kunnen de basisrente en de getrouwheidspremie schommelen. Elke wijziging wordt op het eerstvolgende rekeninguittreksel meegedeeld.

Na afloop van een verwervingsperiode van de getrouwheidspremie worden de tegoeden automatisch herbelegd voor een nieuwe periode van dezelfde duur.

In tegenstelling tot de basisrente blijft de getrouwheidspremie, die geldt op het ogenblik van de storting of bij het begin van een nieuwe verwervingsperiode, gewaarborgd gedurende de hele verwervingsperiode. Bij wijziging van de getrouwheidspremie is het nieuwe tarief enkel van toepassing op stortingen na de tariefwijziging en voor de nieuwe verwervingsperioden die na deze wijziging beginnen.

Bij een tussentijdse opvraging wordt de getrouwheidspremie opgeschort voor het bedrag waarvan de verwervingsperiode het minst ver gevorderd is.

De basisrente en de getrouwheidspremie hangen af van het saldo op de rekening. Meer details vindt u in de Flash Invest hieronder.

Opmerkingen:

 • De rentevergoedingen worden per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober gekapitaliseerd en bijgeschreven op de Treasury Flex Account.
 • Een spaarrekening mag en kan nooit een negatief saldo vertonen. Er zijn dus nooit debetinteresten verschuldigd.

   

Wij raden aan om de bijzondere voorwaarden te lezen, vooraleer u een rekening opent.

Met de Treasury Flex account kunt u volgende verrichtingen doen:

 • Cash stortingen in euro;
 • Indienen van cheques;
 • Overschrijvingen van een rekening van een andere financiële instelling;
 • Overschrijvingen naar een zicht-, spaar of termijnrekening van BNP Paribas Fortis, geopend op naam van dezelfde houder.

   

De volgende verrichtingen zijn niet toegestaan:

 • Overschrijvingen naar een rekening van een andere financiële instelling;
 • Cash afhalingen;
 • Permanente opdrachten en domiciliëringen.

De Treasury Flex Account is geen gereglementeerde spaarrekening en geeft geen recht op een gedeeltelijke vrijstelling van de roerende voorheffing. De interesten van de Treasury Flex Account zijn dus volledig onderworpen aan de roerende voorheffing van 27%.

 

 

 
 

 

 

Wettelijke vermeldingen

Spaartegoeden tot 100.000 euro vallen onder de depositogarantie (op voorwaarde dat de spaarder daarvoor in aanmerking komt) en zijn dus altijd gewaarborgd, ook in geval van een faillissement of het risico op een faillissement van de financiële instelling. Voor hogere bedragen geldt dat enkel de eerste 100.000 euro gegarandeerd is. Voor het resterende bedrag loopt de spaarder dus het risico dat hij dit deels of volledig verliest of in aandelen moet omzetten (bail-in).

 

  

Klachten kunt u richten aan:

 • BNP Paribas Fortis NV – Klachtenbeheer – Warandeberg 3, 1000 Brussel;
 • Ombudsfin - Ombudsman in financiële geschillen (www.ombudsfin.be).

 


Alle details van dit product afdrukken