Structured notes en afgeleide instrumenten

Wilt u profiteren van de beste tendensen die de financiële markten u op een bepaald moment bieden, maar hebt u slechts een beperkt beginkapitaal? Met dit financiële instrument kunt u mikken op het potentiële aantrekkelijke rendement van risicovolle activaklassen, zoals aandelen of grondstoffen, zonder er rechtstreeks in te beleggen.

Wat is een Structured note?

De term "structured note" omvat een brede waaier aan financiële instrumenten met een bepaalde looptijd. Ze verschillen onderling door hun rendementsmechanisme, hun onderliggende activa (aandelenkorf, beursindexen, grondstoffen ...) of de vorm van hun winst (vaste en/of variabele coupons, toegekende meerwaarde op de vervaldag). In sommige gevallen geven ze recht op de terugbetaling van 100% van de nominale waarde op de vervaldag. Als de terugbetaling van het kapitaal niet 100% voorzien is, praten we van een afgeleid instrument.

Voordelen

  • Ruim aanbod aan formules waardoor de belegger kan opteren voor een belegging die aan zijn profiel en zijn doelstellingen is aangepast.
  • Mogelijkheid om op een potentieel hoog rendement te mikken zonder rechtstreeks in risicovolle activa te beleggen en met in sommige gevallen recht op de terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal.
  • Eenvoudige toegang tot complexe financiële markten, zoals de grondstoffenmarkten, de groeimarkten ... zelfs met een beperkt beginkapitaal. 

 

 Overzicht van de lopende uitgiften
 
 Obligaties en afgeleide producten beschikbaar op de primaire markt (pdf)
 

Ontdek in detail

Dankzij het ruime aanbod structured notes dat BNP Paribas Fortis aanbiedt, kan elke belegger een formule vinden die aan zijn profiel is aangepast. De formules die recht geven op de terugbetaling van 100% van de nominale waarde van het kapitaal op de vervaldag komen tegemoet aan de verwachtingen van voorzichtige beleggers. Agressievere beleggers zullen risicovoller formules weten te waarderen, zoals de reverse convertibles op aandelen of beursindexen, waarmee een potentieel hoog rendement kan worden nagestreefd.

 

Dit zijn de belangrijkste risico's van de structured notes:

  • Risico geen inkomsten te ontvangen: als het rendementsmechanisme niet in minimale inkomsten voorziet, kan een ongunstig verloop van de onderliggende waarde ertoe leiden dat er op de vervaldag geen inkomsten worden geïnd.
  • Kapitaalrisico: als de structured note geen recht geeft op een terugbetaling van 100% van het kapitaal, kan een ongunstig verloop van de onderliggende waarde tot een gedeeltelijk of volledig kapitaalverlies leiden.
  • Insolvabiliteitsrisico: hangt nauw samen met de kwaliteit van de emittent. Aan de hand van de ratings die de ratingagentschappen toekennen, kan de belegger zich daarvan een idee vormen. Als emittent van structured notes geniet BNP Paribas Fortis een "investment grade" rating (ratings van AAA tot BBB- bij Standard & Poor's en van Aaa tot Baa bij Moody's).
  • Liquiditeitsrisico: hangt af van het bestaan en de werking van een secundaire markt voor de structured note. Schematisch kunnen we stellen dat hoe hoger het totale bedrag van de uitgifte, hoe groter de kans dat ook het transactievolume hoog zal zijn, wat het tegenpartijrisico verkleint. De markt van de structured notes kan beperkt en dus weinig liquide blijken, waardoor de belegger verplicht kan worden zijn belegging tot de vervaldag te behouden.
  • Wisselkoersrisico voor de structured notes die in vreemde valuta's worden uitgegeven. Het wisselkoersrisico impliceert dat de belegger op de vervaldag een bedrag in euro kan ontvangen dat lager is dan het bedrag in euro dat oorspronkelijk werd belegd. 
  • Overige risico's: de koers van een structured note hangt af van het algemene renteverloop maar ook van de evolutie van de onderliggende waarde en de volatiliteit van de markten.

Primaire markt

Als een nieuwe structured note wordt uitgegeven, kan de belegger er op de primaire markt op intekenen gedurende een welbepaalde periode, de "uitgifteperiode" genoemd, en tegen een vaste prijs.

Ontdek ons aanbod op de primaire markt (pdf).

 

Secundaire markt

Structured notes worden verhandeld op de beurs. Een structured note kopen na de uitgifteperiode of ze vóór de vervaldag verkopen, moet de belegger doen via de secundaire markt. De aankoop- of verkoopprijs wordt dan bepaald door de koers van de structured note, de rendementsverwachtingen en de makelaarskosten. De koers van een structured note schommelt volgens allerlei factoren, zoals de resterende looptijd, de financiële gezondheid van de emittent, de evolutie van de onderliggende waarde, de volatiliteit van de markten en het renteverloop.

 

Voor elke uitgifte waarvoor BNP Paribas Fortis optreedt als promotor kunnen de beleggers beschikken over het prospectus en commerciële documentatie zodat ze de risico's ervan kunnen beoordelen en er met kennis van zaken op kunnen intekenen.

 


Alle details van dit product afdrukken