Let bij een spaarverrichting ook altijd op de valutadatum. Op die datum begint een inlegging interest op te brengen en start ook de periode van verwerving van de getrouwheidspremie. De valutadaum is uiterlijk de kalenderdag na de inlegging.

Een deposito brengt geen interest meer op vanaf de dag van opvraging. Opvragingen worden altijd aangerekend op de bedragen die het minst ver gevorderd zijn in de verwerving van de getrouwheidspremie.