Natuurlijke personen genieten jaarlijks een vrijstelling. Voor 2015 bedraagt die vrijstelling 1.880 EUR.

 

Voor de roerende voorheffing wordt deze vrijstelling toegepast per spaarrekening.

 

Gehuwde en wettelijk samenwonende koppels die een spaarrekening openen op gemeenschappelijke naam genieten zelfs van een dubbele vrijstelling op die spaarrekening. Interesten waarvoor de bank geen vrijstelling kan toepassen, worden onderworpen aan 15% roerende voorheffing.

 

Indien u vrijstellingen genoten hebt voor meerdere spaarrekeningen (met inbegrip van die van uw minderjarige kinderen) waardoor het vrijstellingsplafond overschreden wordt, bent u verplicht om het bedrag aan interesten waarvoor geen roerende voorheffing werd ingehouden en dat het vrijstellingsplafond overschrijdt op te nemen in uw aangifte personenbelasting