Maatschappelijk verantwoorde beleggingen

Almaar meer beleggers willen hun beleggingen een duurzame en/of ethische dimensie geven. De financiële meerwaarde mag dan al prioritair blijven, de wil om bij te dragen tot een betere wereld is daarom niet minder sterk. Maar het is niet altijd makkelijk om met zekerheid maatschappelijk verantwoorde beleggingen (MVB) te identificeren. Gebruikmaken van een "MVB" is een uitstekend middel om zeker te zijn van het maatschappelijk verantwoorde karakter van uw belegging.

Wat is een maatschappelijk verantwoorde ICB?

De portefeuilles van maatschappelijk verantwoorde ICB waarvoor BNP Paribas Fortis als promotor optreedt, bestaan uit activa die worden geselecteerd in het universum van maatschappelijk verantwoorde beleggingen (MVB) van BNP Paribas Investment Partners*.

  • die voldoen aan specifieke criteria qua milieu-, maatschappelijk en "corporate governance"-gedrag (zoals transparantie over de bezoldigingen of de besluitvorming),
  • die producten en diensten aanbieden die ertoe bijdragen de uitdagingen voor een duurzame ontwikkeling tot een goed einde te brengen.

 

*BNP Paribas Investment Partners is de beheerder van de ICB's waarvoor BNP Paribas Fortis    als promotor optreedt.

Voordelen

Naast de zekerheid enkel te beleggen in ondernemingen die aan strikte duurzame criteria voldoen, geniet u ook de klassieke troeven van een ICB. 

  • Optimale risicospreiding via een goede diversificatie, zelfs met een beperkt beginkapitaal.   
  • Rendementsgroei op lange termijn.
  • Op maat: er zijn duurzame fondsen voor elk beleggersprofiel (conservatief, defensief, neutraal, dynamisch en agressief).
  • Brengt moeilijk toegankelijke markten of activa binnen handbereik van de particuliere belegger.
  • Actief beheer door specialisten, die voortdurend rekening houden met de strategische beleggingsbeslissingen van BNP Paribas Fortis.

Risico's

Er is een ruim aanbod maatschappelijk verantwoorde ICB's, met zeer uiteenlopende risico's. De beleggers worden verzocht kennis te nemen van de officiële documentatie, met onder meer een beschrijving van de risico's van het compartiment, de aanbevolen beleggingshorizon en de risicoklasse, voordat ze een beleggingsbeslissing nemen.   

Een maatschappelijk verantwoorde ICB kiezen die bij u past

Of u nu een globale MVB-portefeuille wilt samenstellen of uw portefeuille een specifiek duurzaam of ethisch accent wilt geven via specifieke ICB's, het doorslaggevende element in uw beleggingskeuzes blijft uiteraard uw beleggersprofiel. Op basis van uw beleggersprofiel zult u kiezen voor formules die de voorkeur geven aan risicobeheersing of eerder een potentieel hoog rendement nastreven, gekoppeld aan de opportuniteiten die de duurzame ontwikkeling te bieden heeft.

 

 

 

 

Ontdek in detail

Naargelang het kapitaal over u beschikt, kan de keuze van een maatschappelijk verantwoord strategiecompartiment of een weldoordachte combinatie van verschillende MVB-ICB's belegd in aandelen of obligaties de basis vormen van een globale, goed gediversifieerde MVB-portefeuille en er zo toe bijdragen het risico onder controle te houden. 

Om de maatschappelijk verantwoorde dimensie van een bestaande portefeuille te versterken, kunt u er specifieke ICB's in opnemen, die sterk het accent leggen op ethische en/of duurzame beleggingen of zich concentreren op veelbelovende beleggingsthema's, ingegeven door de noodzaak zo snel mogelijk oplossingen te vinden voor de uitdagingen van de duurzame ontwikkeling.

 


Afdrukken