carte
Geld lenen

Optiline

U wilt het hoofd kunnen bieden aan onverwachte uitgaven? Uw uitgaven met de kredietkaart spreiden in de tijd?

 

Wat is de Optiline-geldreserve?

Optiline is de kredietopening die u kunt verbinden aan uw kredietkaart van Visa of MasterCard. Dankzij Optiline betaalt u uitgaven die u met uw kredietkaart betaalde, gespreid terug. Optiline kan ook dienen als extra budget voor noodgevallen doordat geld uit de reserve overgeboekt kan worden naar de zichtrekening.


Voordelen

 • aankopen terugbetalen op eigen tempo;
 • gezinsbudget altijd in evenwicht;
 • permanente geldreserve beschikbaar op elk moment;
 • enkel kosten bij gebruik van de reserve.

 

 

 

 

 

Ontdek in detail

 • U betaalt met uw kredietkaart in de winkels met een Visa/MasterCard-sticker in het uitstalraam of aan de kassa.  
 • U vraagt geld op met uw Visa/MasterCard-kaart aan alle geldautomaten met een Visa/Mastercard-sticker.
 • U maakt of vraagt een geldoverboeking naar uw Zichtrekening, op om het even welk moment, 7 dagen per week.

Elke maand krijgt u een overzicht met: alle betalingen en geldopvragingen die u de voorbije maand met uw Visa/MasterCard hebt verricht en het detail van uw geldreserve. U ziet onmiddellijk hoe u uw betaling kunt spreiden. 

 

U betaalt via domiciliëring van uw Zichtrekening maandelijks ten minste 5,60% van het nog verschuldigde bedrag terug, met een minimum van 25 EUR (tenzij u uiteraard minder dan 25 EUR hoeft terug te betalen).

 

Het maandelijks terug te betalen bedrag hangt af van het nog verschuldigde saldo. Met een overschrijvingsformulier, dat bij uw overzicht zit, kunt u eventueel een bedrag van meer dan 5,60% terugbetalen.

 

Bescherm uzelf en uw gezin in geval van volledige invaliditeit (tijdelijk of blijvend) en overlijden en in geval van onvrijwillige beschadiging of diefstal van een goed betaald met Optiline.
Met de Verzekering Optiline Protection van AG Insurance koppelt u een verzekering aan uw Optiline-geldreserve tegen een lage premie. Die premie schommelt maandelijks volgens het nog verschuldigde saldo van uw krediet.

 

De verzekering Optiline is een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. Het betreft een jaarlijks hernieuwbaar collectief verzekeringscontract naar Belgisch recht, onderschreven door Alpha Credit NV bij AG Insurance. U kunt op eigen initiatief toetreden tot dit collectief contract, uw toetreding eindigt automatisch zodra u 75 jaar wordt, of vroeger doordat u zelf vervroegd opzegt (gratis), door de beëindiging van uw Optiline-kredietopening of doordat het collectieve contract ophoudt te bestaan.

 

Wat zijn de voornaamste gedekte risico's?

 • bij overlijden van de verzekerde: de verzekering betaalt het bedrag van het Optiline-krediet dat nog open stond op de datum van het overlijden. Was er op dat moment effectief een kredietsaldo, dan verhoogt de uitkering met 750 euro;
 • bij blijvende invaliditeit: de verzekering betaalt het bedrag dat nog open stond op het Optiline-krediet;
 • bij tijdelijke invaliditeit: de verzekering betaalt in uw plaats de geplande aflossingen voor het bedrag dat nog openstond bij aanvang van de tijdelijke invaliditeit;
 • voor goederen betaald met de kaart verbonden aan de Optiline-kredietopening : de verzekering betaalt de kost terug voor de herstelling of de vervanging van het goed dat ongewild beschadigd raakte of gestolen werd.

 

Wat zijn de voornaamste niet-gedekte risico's ?

 • overlijden of invaliditeit die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit een ziekte die al bestond vóór de toetreding of door een ongeval van vóór die datum;
 • overlijden door een zelfmoord van de verzekerde binnen het jaar na toetreding;
 • psychische, subjectieve of zenuwaandoeningen;
 • in het kader van de waarborg 'Aankoop' : het verlies of de verdwijning van het verzekerde goed.

 

Bovenstaande opsommingen zijn niet-beperkend. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de algemene voorwaarden van dit product, die gratis verkrijgbaar zijn in uw kantoor. U vindt ze ook hieronder. Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor of kunt u bellen met het Easy banking Centre op tel. 02 762 60 00.

Stap 1

U ziet tijdens de koopjesperiode in een meubelzaak de sofa van uw dromen. Prachtige kleur, perfect design. Ondanks de stevige korting blijft de rekening hoog: 2.000 EUR. Helaas geeft uw budget u op dat moment niet al te veel ademruimte. U wilt dit koopje niet missen en kiest ervoor om met uw Visa of MasterCard te betalen. Dankzij uw Optiline betaalt u niet in één keer. U kunt het bedrag gespreid terugbetalen, u put gewoon uit uw reserve voor gespreid terugbetalen. Met Optiline stelt u dus niet de aankoop maar wel de betaling uit!

 

Stap 2

Een maand later ontvangt u de uitgavenstaat van Visa/MasterCard samen met een gedetailleerde afrekening van uw Optiline geldreserve. Bijvoorbeeld met een totaalbedrag van 3.530,70 EUR: de prijs van de sofa (2.000 EUR) en van uw trip naar Italië die u twee weken geleden maakte (1.530,70 EUR). Als u gekozen hebt voor Optiline, wordt dit bedrag automatisch afgehouden van uw beschikbare geldreserve.

 

Stap 3

De factuur van uw kredietkaart wordt betaald via Optiline. Via uw zichtrekening betaalt u maandelijks 5,60% (met een minimum van 25 EUR) van het openstaande saldo van uw Optiline terug. U betaalt zo maandelijks 280 EUR gedurende 13 maanden plus een laatste eindbedrag van 51,41 euro. Het totaal terug te betalen bedrag wordt dan 3.691,41 EUR [Vaste debetrente: 9,50%, kredietbedrag Optiline: 5.000 EUR, JKP: 9,50% (geldig op 01/12/2012), looptijd van het contract: onbeperkt]. Intussen kunt u het saldo van uw geldreserve blijven gebruiken. Bovendien kunt u onmiddellijk opnieuw putten uit de terugbetaalde bedragen.

U kunt ook probleemloos meer dan de voorgestelde 5,60% of zelfs het volledige opgenomen bedrag in één keer terugbetalen.

Of u nu een lening zoekt voor privé- of professionele doeleinden, op BNP Paribas Fortis mag u rekenen. Bij ons weet u zeker dat u verantwoord leent. Want een krediet moet u vooruithelpen in het leven; het mag u geen financiële problemen bezorgen. Met onze lening kunt u al uw gezonde en haalbare projecten verwezenlijken, en dat in een sfeer van verantwoordelijkheid en vertrouwen tussen u en uw bank.

 

De principes van verantwoord lenen passen ook perfect binnen onze beloftes:

 

 • Onze eerste taak is aandachtig naar u te luisteren. Alleen zo kunnen we u een oplossing aanbieden op maat van uw project en uw behoeftes.
 • Vervolgens informeren en adviseren we u duidelijk en transparant over onze kredietformules.
 • Om u maximaal te beschermen tegen overmatige schuldenlast, maken we een grondige analyse van uw project. Zo krijgen we een beter beeld van uw financiële situatie en kunnen we nagaan welke periodieke aflossing het beste past bij uw budget.
 • Ten slotte streven we naar een steeds grotere bereikbaarheid door u nieuwe communicatiekanalen ter beschikking te stellen.

 

Of anders gezegd: we begeleiden u tijdens de volledige looptijd van al uw kredieten.

 

 

 

Optiline:

Kredietvorm: kredietopening.  Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag door AlphaCredit nv, kredietgever, Ravensteinstraat 60, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0445.781.316, dochteronderneming van BNP Paribas Fortis NV. Kredietagent: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE0403.199.702.

 

Optiline Protection Verzekering:
AG Insurance nv – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be.
Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.


BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

 

Klachten kunt u indienen bij Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as


Alle details van dit product afdrukken

 

Maak ook kennis met