Flexikrediet

Hebt u investeringen gepland voor de uitbouw van uw economische activiteit? U wenst te investeren in de aankoop van een gebouw of van materiaal? Wij helpen u graag om samen dit project tot een goed einde te brengen.

Wat is het Flexikrediet?

Met deze specifieke formule van investeringskrediet financiert u investeringen op halflange en lange termijn aan kortetermijnrentevoeten. U leent met een vaste looptijd en betaalt terug volgens een voorafbepaald plan.

Voordelen

 • Flexibiliteit:
  • U bepaalt zelf de looptijd, bedrag en de periodiciteit van interest- en kapitaalsaflossing.
  • Tijdens de terugbetalingsperiode kunt u het type korte termijnrentevoet 2x wijzigen of de omzetting vragen naar een andere formule van investeringskrediet (bv. vaste rentevoet)
 • Scherpe tarieven : u profiteert van de kortetermijnrente op 1 jaar of minder op basis van de Euribor.
 

  
 

Ontdek in detail

Groeien zonder bijkomende investeringen is niet evident. Of het nu gaat om de aankoop van een gebouw, de overname van een handelszaak of de aankoop van materiële activa; u hebt nood aan voldoende financiële middelen.

Via het Flexikrediet kunnen wij u financieel en met gepersonaliseerd advies ondersteunen. De rentevoet is gebaseerd op de kortetermijnrentevoeten in functie van de door u gekozen periodiciteit en kan verschillen naargelang de opname- of terugbetalingsperiode.

De looptijd varieert in functie van de economische levensduur van de investering en bedraagt, inclusief de opnameperiode, minimaal 1 jaar tot maximaal 20 jaar. U neemt de fondsen op naargelang de evolutie van het project.

 • U hebt tijdens de terugbetalingsperiode 2x de mogelijkheid om het voorafbepaalde type korte termijnrentevoet (bv. Euribor 1 maand) te wijzigen. De periodiciteit van de kapitaalsaflossing wordt mee aangepast.
 • Tevens kunt u het Flexikrediet, tijdens de terugbetalingsperiode, eenmalig omzetten naar een andere formule van investeringskrediet (bv. tegen een vaste rentevoet).
 • Voor elke wijziging worden er wel dossierkosten aangerekend.

Stel dat u een Flexikrediet voor een bedrag van 250.000 EUR voor een looptijd van 10 jaar met zesmaandelijkse intrest- en kapitaalaflossingen afsluit, en stel dat de rentevoet, gebaseerd op de Euribor 6 maand plus een marge voor de eerste periode 3,75 % bedraagt
.

De rentevoet voor de volgende periodes zal, behoudens een eventuele wijziging, telkens bepaald worden op basis van de Euribor 6 maand plus een marge.

 

Op vervaldag 1 (na zes maanden) van het krediet betaalt u aan

 • kapitaal: 12.500 EUR
 • interesten: 4.739,58 EUR

 

Na 1 jaar wilt u echter genieten van de rentevoeten gebaseerd op Euribor 3 maand.

U zult dan een kapitaal van 6.250 EUR en een interest van 1.869,29 EUR (gebaseerd op een rentevoet van bv. 3,48 %) terugbetalen.

De rentevoet voor de volgende periodes zal, behoudens wijziging, telkens bepaald worden op basis van de Euribor 3 maand.

 

U wenst meer zekerheid in het bedrag van de terugbetalingen en u verkiest daarom, na 4 jaar, het Flexikrediet om te zetten in een investeringskrediet met een vaste rentevoet van 5 %. U dient hierbij wel de kenmerken van het overgenomen Flexikrediet, behoudens type rentevoet, te behouden (bv. resterende looptijd, resterend kapitaal, vaste kapitaalsaflossing).

Op de eerste vervaldag van het nieuwe investeringskrediet zult u een kapitaal terugbetalen van 6.250 EUR en een interest van 1.791,95 EUR.

 

Dit voorbeeld, evenals de vermelde rentevoet, is louter informatief en verbindt de bank niet.

Laat uw gezin niet achter met de financiële gevolgen van uw overlijden tijdens de looptijd van het Flexikrediet. Ga een schuldsaldoverzekering aan op uw krediet. Uw nabestaanden moeten dan de last van het krediet niet verder meer te dragen.

Of u nu een krediet voor privé- of voor beroepsdoeleinden zoekt, op BNP Paribas Fortis mag u rekenen. Bij ons weet u zeker dat u verantwoord leent. Want een krediet moet u vooruithelpen in het leven; het mag u geen financiële problemen bezorgen. Met onze financieringen kunt u al uw gezonde en haalbare projecten verwezenlijken, en dat in een sfeer van verantwoordelijkheid en vertrouwen tussen u en uw bank.

 

De principes van verantwoord lenen passen ook perfect binnen onze beloftes:

 • Onze eerste taak is aandachtig naar u te luisteren. Alleen zo kunnen we u een oplossing aanbieden op maat van uw project en uw behoeftes.
 • Vervolgens informeren en adviseren we u duidelijk en transparant over onze producten.
 • Om u maximaal te beschermen tegen overmatige schuldenlast, maken we een grondige analyse van uw project. Zo krijgen we een beter beeld van uw financiële situatie en kunnen we nagaan welke maandaflossing het beste past bij uw budget.
 • Ten slotte streven we naar een steeds grotere bereikbaarheid door u nieuwe communicatiekanalen ter beschikking te stellen.

 

Of anders gezegd: we begeleiden u tijdens de volledige looptijd van al uw kredieten.

 

 

 

Kredietverstrekker: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE0403.199.702. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag.


 

Alle details van dit product afdrukken