Wij schieten uw facturen voor zodat u over meer werkkapitaal beschikt. . U kan Uw leveranciers sneller betalen en mogelijke kortingen bedingen. Het sneller aangevulde werkkapitaal helpt bijvoorbeeld ook omzetschommelingen opvangen.