Modulis VIP

Als ondernemer loopt u heel wat extra risico's: brand, arbeidsongevallen, faillissement na brand, beroepsaansprakelijkheid,... Uiteraard wilt u maximale bescherming met een verzekering ondernemer of zelfstandige die maximale zekerheid biedt en zo weinig mogelijk administratie.

 

Wat is de verzekering ondernemer of zelfstandige?

Met Modulis VIP bieden we ondernemers één transparant dossier aan dat alle risico's voor hun specifieke situatie goed afdekt. Zonder dat u er zelf naar op zoek moet.

 

Voordelen

  • Comfort: uw verzekering ondernemer regelt alle administratie voor u. 
  • Zekerheid: niets wordt uit het oog verloren.
  • Voordelige tarieven: we bundelen de polissen voor alle verzekeringen voor uw onderneming en zorgen zo voor kortingen en financiële voordelen.
 

Ontdek in detail

Modulis VIP is een gecentraliseerd dossier dat alle verzekeringen ondernemers of zelfstandige buiten de rubriek ‘leven'van uw beroepsactiviteit kan afdekken. U betaalt slechts één premie, maar houdt wel gedetailleerd zicht op al de waarborgen van uw ondernemingsverzekering.

  • Experts beheren uw verzekeringen ondernemer of zelfstandige en garanderen dat u altijd voordelige tarieven geniet.
  • Bovendien krijgt u 12,5% van uw premie terug als u geen schade lijdt.
  • U betaalt uw premie jaarlijks, of gespreid per drie of zes maanden. Die premiespreiding is kosteloos.

Jan is bakker en bracht al zijn verzekeringen ondernemer of zelfstandige onder in één dossier Modulis VIP. 

Een zwaar onweer tijdens zijn sluitingsdag legde de elektriciteit een tijdje lam. Resultaat: bedorven voedsel in de koelkasten en een hele reeks ontregelde elektrische apparaten. 

Jan belt zijn Business Comfort Modulis die hem meteen in contact brengt met professionele erkende vakmensen. Ze herstellen de toestellen meteen zodat Jan zijn zaak de volgende dag gewoon weer kan openen. Zonder extra kosten.

 

Brochure van de verzekering ondernemer of zelfstandige (pdf)

 

 

AG Insurance nv – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be.

Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.


BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

 

Klachten kunt u indienen bij de dienst Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 – www.ombudsman.as


Maak ook kennis met

 

Alle details van Modulis VIP afdrukken