Europ Assistance Student Contract

De wereld ligt aan je voeten. En dus trek je er graag op uit om die wereld te ontdekken. Gevolg: je loopt extra risico's. Want wat thuis een klein probleem is, wordt op reis snel een oncontroleerbaar drama. Verzeker je dus op voorhand van de beste bijstand die je in het buitenland kan krijgen.

Wat is het Student Contract?

De ideale formule als u in het buitenland gaat studeren. U geniet een uitgebreide dekking met terugbetaling van medische kosten tot 250.000 € en van uw studiekosten als u uw studies moet onderbreken ten gevolge van gezondheidsproblemen, met daarbij ook een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid.

 

In een oogopslag

Het Contract 'Student' is een bijstandsverzekeringscontract naar Belgisch recht, gecommercialiseerd door Europ Assistance en verdeeld door BNP Paribas Fortis, dat voor één jaar wordt afgesloten. Het loopt af aan het einde van de looptijd, zonder stilzwijgende verlenging.

 

Wat zijn de voornaamste gedekte risico's?

 • in het buitenland gemaakte medische kosten tot een bedrag van 250.000 EUR;
 • bijstand aan personen in geval van ziekte of ongeval in de hele wereld, dag en nacht, 365 dagen per jaar;
 • vervroegde terugkeer (heen-terug) naar België als een familielid in België voor langer dan 5 dagen naar het ziekenhuis moet of overlijdt;
 • terugbetaling van uw studiekosten tot 12.500 EUR als u uw studies moet onderbreken door een ziekte van uzelf of doordat een van uw ouders meer dan 30 dagen naar het ziekenhuis moet of overlijdt.
 
Welke risico's zijn o.a. niet gedekt?
 • tenlasteneming van reisgenoten: het Contract ‘Student' is een individueel contract;
 • de tussenkomst voor medische kosten is beperkt tot 2.500 EUR indien de verzekerde niet aangesloten is bij een Belgisch ziekenfonds of een gelijkwaardige ziekteverzekering of als hij zijn lidgeld daarvoor niet betaald heeft;
 • repatriëring voor goedaardige aandoeningen of verwondingen die de student ter plaatse kan laten behandelen en hem niet verhinderen zijn verplaatsing of zijn verblijf voort te zetten;
 • esthetische behandelingen, dieetbehandelingen en alle diagnose- en behandelingskosten (homeopathie, acupunctuur, chiropraxie enz.) die het RIZIV niet erkent.

 

Bovenstaande opsommingen zijn niet-beperkend. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de Algemene Voorwaarden van dit product. U kunt ze gratis verkrijgen in uw kantoor. U vindt ze ook hieronder. Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor, op www.bnpparibasfortis.be of bij het Easy banking Centre op tel. 02 762 60 00.

 

Voordelen

 • Gemoedsrust: vang met een gerust hart uw studies in het buitenland aan, Europ Assistance kan immers overal ter wereld tussenkomen, 24 uur op 24, 7 dagen op 7.
 • Uitgebreide dekking van medische & andere kosten, die vooral in het buitenland hoog kunnen oplopen.
 • Garantie studieonderbreking: vergoeding van uw studiekosten tot 12.500 EUR.
 

  

Ontdek in detail

Europ Assistance verzekert u 24 uur op 24. Via één enkel telefoonnummer kan u overal ter wereld een bijstandsverlener van Europ Assistance in België bereiken. Die zal dan persoonlijk voor uw hulpverlening zorgen.

 

 • Europ Assistance zorgt voor de hulpverlening en vergoedt u de medische kosten in het buitenland tot € 250.000.
 • Europ Assistance dekt uw studieverblijf in het buitenland voor de duur van 12 opeenvolgende maanden.
 • Indien nodig wordt u gerepatrieerd met een verzekerde medereiziger naar keuze.
 • Op het bijstandsplateau staat 24 uur/24 een urgentiearts tot uw dienst. Indien nodig, wordt een dokter ter plaatse gestuurd.
 • Een ongeluk of verdwaald op de skipiste? Uw reddings- en opsporingskosten worden vergoed.
 • Europ Assistance biedt u psychologische bijstand om u te steunen na een zwaar trauma.
 • Als één van uw naasten in België overlijdt of opgenomen wordt in het ziekenhuis, zorgt Europ Assistance voor uw transport heen en terug.
 • Als u in het buitenland in een ziekenhuis opgenomen wordt voor meer dan 5 dagen, betaalt en organiseert Europ Assistance de reis van één van uw naasten vanuit België om u te bezoeken (en neemt de reis-, hotel- en vervoerkosten voor haar rekening).
 • Vergoeding tot € 12.300.000 per schadegeval voor schade die voortvloeit uit lichamelijke letsels aan derden.
 • Vergoeding tot € 1.240.000 per schadegeval voor materiële schade aan derden.

U moet uw studies onderbreken door gezondheidsproblemen of als gevolg van overlijden of een langdurige ziekenhuisopname (meer dan 30 dagen) van één van uw ouders? Europ Assistance vergoedt uw studiekosten tot € 12.500.

In het buitenland heeft een onvoorziene gebeurtenis al snel ernstige en dure gevolgen. Een goede service voorkomt dat ze uitdraaien op een ware nachtmerrie.

 

 • Bagage verloren of gestolen? Europ Assistance stuurt u de hoogstnodige zaken op.
 • Uw bagage heeft meer dan 8 uur vertraging? Uw dringende, hoogstnoodzakelijke aankopen worden vergoed.
 • U hebt geld nodig in het kader van een bijstand in het buitenland? Het geld wordt u snel ter beschikking gesteld.
 • Uw brillen op, alsook de nodige geneesmiddelen die u ter plaatse in het buitenland niet kan vinden worden u toegestuurd.
 • Europ Assistance verleent u bijstand in geval van gerechtelijke vervolgingen in het buitenland.
 • Europ Assistance verleent u bijstand in geval van verlies van reisdocumenten en vervoerbewijzen in het buitenland.
 • In het kader van een bijstandsverlening helpt Europ Assistance u als u de taal van het land niet begrijpt.

Europ Assistance kan u:

 • helpen bij het regelen van praktische details voor uw reis door u inlichtingen te verstrekken aangaande visumverplichtingen, verplichte inentingen, het klimaat, de transportmiddelen, de sanitaire voorzieningen, maar ook over bezienswaardigheden en culturele evenementen;
 • ook informeren over de belangrijkste bibliotheken van de grote steden en over de erkende studentenverenigingen van de universiteit waar u gaat studeren.

 Algemene voorwaarden (pdf)

 

Europ Assistance (Belgium) nv – Triomflaan 172, 1160 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0457.247.904–www.europ-assistance.be

Belgische verzekeringsmaatschappij erkend onder codenummer 1401, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor Europ Assistance (Belgium) nv.

Klachten kunt u indienen bij de dienst Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 – www.ombudsman


Alle details van dit product afdrukken