Europ Assistance 'Jaarcontract' en 'Jaarcontract Plus'
met of zonder reisannulatie (bijstandsverzekering)

 

Met een Europ Assistance bijstandsverzekering verzekert u zichzelf van een betrouwbare bijstand voor uzelf en, indien u dit wenst, ook voor uw voertuig. Europ Assistance vergezelt u niet alleen thuis, maar ook in de verre uithoeken van de wereld. Waar u ook bent, met één telefoontje snellen de beste specialisten u ter hulp, 24 uur op 24, 7 dagen op 7. 

 

Wat is het Jaarcontract van Europ Assistance?

Een zeer complete medische bijstand die het hele jaar door al uw verblijven in het buitenland dekt. Met de optionele formule Jaarcontract met voertuig verrijkt u uw Europ Assistance met een heel jaar pechverhelping vanaf 10 km van uw woonplaats (bijstand voor uw 2de voertuig is dan gratis), met de Jaarformule Plus gebeurt de pechverhelping zelfs aan uw voordeur.
Wilt u ook het financiële risico dekken als u niet op reis kunt vertrekken? Kies dan voor onze contracten met reisannulatie.

 

In een oogopslag

Het Jaarcontract en het Jaarcontract Plus met of zonder reisannulatie zijn bijstandsverzekeringscontracten naar Belgisch recht, gecommercialiseerd door Europ Assistance en verdeeld door BNP Paribas Fortis. U sluit het voor telkens één jaar met stilzwijgende verlenging.

 

Wat zijn de voornaamste gedekte risico's?

 • in het buitenland gemaakte medische kosten tot 1.250.000 EUR;
 • bijstand aan personen in geval van ziekte of ongeval in de hele wereld, dag en nacht, 365 dagen per jaar voor verblijven van maximaal drie opeenvolgende maanden in het buitenland;
 • vervroegde terugkeer uit het buitenland in geval van hospitalisatie van meer dan vijf dagen of het overlijden van een familielid in België;
 • ongeval op de skipistes of tijdens de wintersport;
 • bijstand bij natuurrampen : verlenging van het verblijf van de verzekerde(n) in het buitenland.

 

Welke risico's zijn o.a. niet gedekt?

 • in België gestelde diagnoses en voorgeschreven behandelingen en ziektebeelden die vóór het vertrek bekend waren;
 • de tussenkomst voor medische kosten is beperkt tot 1.240 EUR indien de verzekerde niet aangesloten is bij een Belgisch ziekenfonds of een ziekteverzekering of zijn lidgeld daarvoor niet betaald heeft;
 • repatriëring voor goedaardige aandoeningen of verwondingen die u ter plaatse kunt laten behandelen en die u niet verhinderen uw verplaatsing of verblijf voort te zetten;
 • ongeval buiten de skipiste indien de verzekerde niet begeleid werd door een monitor van een erkende organisatie voor off-piste skitours.

 

Jaarcontract Optie voertuig

 

Wat zijn de voornaamste gedekte risico's?

 • bij pech, ongeval, lege brandstoftank of lekke band op het Europese vasteland , zorgen wij voor de pechverhelping en/of sleepdienst of vervoer van het voertuig vanaf 10 km van de woonplaats (er is geen franchise bij een ongeval);
 • wachtbudget voor de reparatie of voor de voortzetting van de reis indien het voertuig minder dan vijf dagen geïmmobiliseerd is; repatriëring van het voertuig en zijn gebruikers als de reparatie langer dan 5 dagen vergt.

 

Welke risico's zijn o.a. niet gedekt?

 • voertuigen die niet in België zijn ingeschreven, voertuigen van meer dan 3,5 ton; voertuigen met handelaarsplaat, voertuigen voor het commerciële vervoer van personen of handelsgoederen, taxi's, ziekenwagens, autorijscholen, lijkwagens, landbouwvoertuigen, huurauto's;
 • reparatie- en/of onderhoudskosten van het voertuig;
 • de tussenkomst van Europ Assistance is beperkt tot 250 euro als u zelf (en dus niet Europ Assistance) pechverhelping/sleepdienst organiseert. Deze beperking geldt niet als het voertuig geïmmobiliseerd is als gevolg van een ongeval en u Europ Assistance niet hebt kunnen contacteren.

 

Het Jaarcontract Plus stelt andere waarborgen en uitsluitingen voor het deel voertuig voor, met name:

 

Wat zijn de voornaamste gedekte risico's?

 • bij pech, ongeval, lege brandstoftank of lekke band op het Europese vasteland, zorgen wij voor de pechverhelping en/of sleepdienst of vervoer van het voertuig zonder kilometerfranchise;
 • de terbeschikkingstelling van een vervangwagen in België voor maximaal vijf dagen indien uw verzekerde wagen door een technisch probleem in België geïmmobiliseerd is, of indien uw voertuig vanuit het buitenland naar België gerepatrieerd moet worden.

 

Welke risico's zijn o.a. niet gedekt?

 • Zelfde beperkingen als voor het Jaarcontract;
 • diefstal van het verzekerde voertuig geeft geen recht op een vervangwagen behalve als er geen tussenkomst is van uw verzekeringsmaatschappij.


 

Het Jaarcontract en het Jaarcontract Plus met reisannulatie bieden bijkomende waarborgen en uitsluitingen, namelijk:

 

Wat zijn de voornaamste gedekte risico's?

Voor de annulering, wijziging of onderbreking van uw verblijf als gevolg van een ziekte, ongeval, overlijden, hospitalisatie of een ernstig schadegeval in de woonplaats betalen wij u tot 2.500 EUR per persoon en maximaal 12.500 EUR per reis voor alle verzekerden terug.
 

Wat zijn de voornaamste niet-gedekte risico's?

Reizen en verblijven die de verzekerden vóór het sluiten van een contract met reisannulatie hebben geboekt en waarvan de vertrekdatum van de reis of het verblijf minder dan 30 dagen na de inwerkingtreding van het contract met reisannulatie is gepland, zijn niet gedekt.

 

Bovenstaande opsommingen zijn niet-beperkend. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de Algemene Voorwaarden van dit product. U kunt ze gratis verkrijgen in uw kantoor. U vindt ze ook hieronder. Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor, op www.bnpparibasfortis.be of bij het Easy banking Centre op tel. 02 762 60 00.

 

Voordelen

 • Gemoedsrust: vertrek 365 dagen per jaar met een gerust hart op reis. Dankzij uw Europ Assistance.
 • Uitmuntende service: Europ Assistance heeft een internationaal netwerk van 402.000 dienstverleners en kan overal ter wereld tussenkomen, 7 dagen op 7, 24 uur op 24.
 • Uitbreiding van de waarborgen mogelijk: ontdek het Jaarcontract met voertuig, of nog, de Jaarformule Plus evenals onze Jaarcontracten en Jaarcontracten Plus met reisannulatie.
 • Vrije keuze dankzij uw Europ Assistance: bij pechverhelping voor uw voertuig kiest u zelf de garagist.
 

 

 

Ontdek Europ Assistance in detail

Europ Assistance verzekert u 24 uur op 24. Via één enkel telefoonnummer kan u overal ter wereld een bijstandsverlener van Europ Assistance in België bereiken die persoonlijk voor uw hulpverlening zal zorgen.

 

 • Europ Assistance zorgt voor de hulpverlening en vergoedt u de medische kosten in het buitenland tot 1.250.000 EUR.
 • Europ Assistance repatrieert het slachtoffer van een ziekte of ongeluk samen met een verzekerde medereiziger naar keuze.
 • Europ Assistance heeft op haar bijstandsplateau een urgentiearts ter beschikking 24 uur/24. Indien nodig, stuurt Europ Assistance een dokter ter plaatse.
 • Als u de enige bestuurder van de wagen bent, wordt een vervangingschauffeur ter plaatse gestuurd om uw voertuig terug naar België te brengen.
 • Een ongeluk of verdwaald op de skipiste? Europ Assistance vergoedt de reddingskosten.
 • Europ Assistance dekt uw verblijf tot 3 opeenvolgende maanden (verlenging mogelijk).
 • In geval van hospitalisatie in België komt Europ Assistance tussen in de kosten van een gezinshulp en kinderoppas.

Een ongeval of een ziekte kan ook gevolgen hebben voor uw medereizigers.

 

 • Europ Assistance organiseert en begeleidt de terugkeer van uw verzekerde medereizigers.
 • Als u niet ter plaatse voor uw kinderen kan zorgen, organiseert Europ Assistance hun terugkeer naar België met een begeleider.
 • Als uw gezelschapsdieren meereizen, organiseert Europ Assistance hun repatriëring naar België.
 • Als één van uw naasten die in België is gebleven, overlijdt of opgenomen wordt in het ziekenhuis, organiseert Europ Assistance uw vervroegde terugkeer naar België.
 • Als u in het buitenland in een ziekenhuis opgenomen wordt voor meer dan 5 dagen, betaalt en organiseert Europ Assistance de reis van één van uw naasten vanuit België om u te bezoeken (en neemt zij de reis-, hotel- en vervoerskosten voor onze rekening).
 • Als uw kind in het buitenland opgenomen wordt in een ziekenhuis, betaalt en organiseert Europ Assistance het vervoer van beide ouders naar het ziektebed.
 • Als uw woonplaats in België ernstige schade opgelopen heeft of wanneer er een inbraak/diefstal is gepleegd in uw woning tijdens uw verblijf in het buitenland, zorgt Europ Assistance voor uw terugkeer naar België.
 • Uw woning is onbewoonbaar geworden door een zwaar schadegeval? Europ Assistance zorgt voor bijstand om te logeren, toezicht te houden over uw woning en om uw meubels te verhuizen.
 • U deur is beschadigd, of u heeft uw sleutels verloren? Europ Assistance zoekt voor u een slotenmaker en vergoedt een deel van de interventiekosten.
 • U wenst werken uit te voeren aan uw woning? Europ Assistance kan u helpen bij de zoektocht van vakmensen in België.

In het buitenland heeft een onvoorziene gebeurtenis al snel ernstige gevolgen. Een goede service maakt dan het verschil.

 

 • Bagage verloren of gestolen? Europ Assistance stuurt u de hoogstnodige zaken op.
 • U hebt geld nodig in het kader van bijstand in het buitenland? Het geld wordt u snel ter beschikking gesteld.
 • Europ Assistance stuurt uw brillen op, maar ook de onmisbare geneesmiddelen die u ter plaatse in het buitenland niet kunt vinden.
 • Europ Assistance verleent u bijstand in geval van gerechtelijke vervolgingen in het buitenland.
 • Europ Assistance verleent u bijstand in geval van verlies van reisdocumenten en vervoerbewijzen in het buitenland.
 • In het kader van een bijstandsverlening helpt Europ Assistance u als u de taal van het land niet begrijpt.
 • Europ Assistance kan u helpen bij het regelen van praktische details aangaande uw reis door u inlichtingen te verstrekken aangaande visumverplichtingen, verplichte inentingen, het klimaat, de transportmiddelen, de sanitaire voorzieningen, maar eveneens aangaande bezienswaardigheden en culturele evenementen.
 • Europ Assistance kan u informeren op het vlak van gezondheidszorg, ziekenhuizen, ziekenwagens en verhuurders van medisch materiaal in België.
 • Bij het overlijden van een naaste in België, kan Europ Assistance u informeren over welke stappen u dient te zetten en de verschillende openbare diensten die tussenkomen.

Naast de waarborgen van het Jaarcontract, kan u bijkomend genieten van een bijstand voor uw voertuig en voor de geïmmobiliseerde passagiers:

 • In geval van panne of ongeluk, pechverhelping, sleepdienst of vervoer van uw voertuig in België en in Europa, vanaf 10 km van uw woonplaats.
 • Europ Assistance biedt zelfs technische bijstand voor een defecte batterij, verkeerde brandstof of lekke band.
 • Europ Assistance verzekert uw verblijf en transport in afwachting van de herstellingen.
 • Indien nodig, repatrieert Europ Assistance u vanuit het buitenland of wordt ervoor gezorgd dat u uw reis verder kan zetten.
 • Europ Assistance stuurt de wisselstukken op die de lokale garagist niet in zijn regio kan vinden.
 • Europ Assistance biedt bijstand in geval van diefstal van uw voertuig.
 • Uw tweede wagen is volledig gratis gedekt !

Naast de waarborgen van het Jaarcontract en het Jaarcontract Plus kunt u ook rekenen op de drie volgende waarborgen:
 

• 'Reiswijziging': we dragen de kosten voor de wijziging van uw verblijfsdata en kennen u een bonus toe van 75 EUR.

• 'Reisannulatie': u geniet een dekking van 2.500 EUR per persoon en per reis en tot 12.500 EUR per reis voor alle verzekerden.

• 'Reisvergoeding' (in geval van voortijdige terugkeer): moet u uw verblijf onderbreken als gevolg van ziekte, ongeval, overlijden, hospitalisatie of een ernstig schadegeval in de woonplaats? Dan betalen we u de dagen terug waarvan u niet hebt kunnen profiteren evenals de skipas en skilessen en geven u een supplement van 10% om eventueel andere diverse kosten te dekken.

 

Voornaamste waarborgen:

1. u geniet een dekking van 2.500 EUR per persoon en maximaal 12.500 EUR per reis en per gezin;

2. we dragen de kosten voor de wijziging van uw verblijfsdata en betalen u de dagen terug waarvan u niet hebt kunnen profiteren.

 

Zie de algemene voorwaarden voor de toekenning van die tegemoetkomingen.

 

Vraag nu aan

 

Algemene voorwaarden jaarcontract Europ Assistance (pdf)

Algemene voorwaarden Europ Assistance met reisannulatie (pdf) 

 

Europ Assistance (Belgium) nv – Triomflaan 172, 1160 Brussel – RPR Brussel – btw BE 457.247.904 – www.europ-assistance.be

Belgische verzekeringsmaatschappij erkend onder codenummer 1401, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor Europ Assistance (Belgium) nv.

 

Klachten kunt u indienen bij de dienst Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 – www.ombudsman.as


Alle details van Europ Assistance afdrukken