Autoverzekering

Het verkeer wordt almaar drukker. Elke chauffeur weet dat hij schade kan berokkenen of zelf het slachtoffer kan worden van een ongeval. U bent dus beter goed verzekerd.

Wat is de Autoverzekering?

Wanneer u als chauffeur een verkeersongeval veroorzaakt, bent u verantwoordelijk voor de vergoeding van de veroorzaakte schade. De wettelijk verplichte verzekering B.A. Auto (Burgerlijke Aansprakelijkheid) is het hart van iedere autoverzekering. Zij behoedt u voor de zware financiële gevolgen die een ongeval ‘in fout' voor u kan hebben.
Ontdek hoe onze Autoverzekering de grenzen van de wettelijk verplichte B.A. Auto verlegt. Ontdek tevens hoe u daaromheen zoveel zekerheid groepeert als u zelf nodig acht ter bescherming van
 • uw voertuig;
 • uw gezinsleden en, niet te vergeten, uzelf.

In een oogopslag

BA AUTO is een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt gesloten voor één jaar met stilzwijgende verlenging.

 

Wat zijn de voornaamste gedekte risico's?

 • Vergoeding van de stoffelijke en lichamelijke die derden lijden door een verkeersongeval veroorzaakt door een gemachtigde bestuurder van het in het contract omschreven voertuig.
 • Indien uw voertuig door een ongeval (incl. platte band) geïmmobiliseerd is in België of tot 30 km over de grens, kunt u 24u/24 beroep doen op een gratis bijstandsdienst.
 • Vergoeding van lichamelijke schade aan zwakke weggebruikers: fietsers, voetgangers en passagiers van een motorvoertuig).
 
Wat zijn de voornaamste niet-gedekte risico's ?
 • Ongevallen die met opzet zijn uitgelokt.
 • Rijden onder invloed van alcohol, drugs of roesmiddelen.
 • Schade veroorzaakt door bestuurders zonder geldig rijbewijs. De verzekering vergoedt in dat geval wel de schade aan ‘derden' maar verhaalt de schade naderhand op de verantwoordelijke van het ongeval.
 • Schade aan het in het contract omschreven voertuig.

 

Bovenstaande opsommingen zijn niet-beperkend. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de algemene voorwaarden van dit product, die gratis verkrijgbaar zijn in uw kantoor of op www.bnpparibasfortis.be. Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor of kunt u bellen met het Easy banking Centre op tel. 02 762 60 00.

 

Voordelen

 • Turbo Bonus: heeft u in een ver verleden een ongeval in fout gehad? En wordt u dit nog steeds aangerekend door uw verzekeraar? Met Turbo Bonus schakelt u uw bonus-malus een versnelling hoger!
 • Goede chauffeurs worden beloond: haal bij ons uw bonus-malus -2 voor het leven, en ontdek met onze BA Max (bovendien gratis), de eerste B.A. Auto die de goede bestuurder altijd vergoedt voor zijn kwetsuren, zelfs bij een ongeval in fout!
 • Een ‘omniumverzekering' voor uw nieuwe wagen? Of een ‘occasium' verzekeringvoor uw tweedehandswagen? De schade aan uw eigen voertuig is altijd optimaal verzekerd tegen de juiste premie.
 • Snelle schaderegeling via TeleClaims: één gratis telefoontje naar 0800 96 040 en we zorgen onmiddellijk voor bijstand (24 uur per dag, 7 dagen per week). Doet u uw aangifte liever online? Ook dat kan.
 • Gratis premiesplitsing: u betaalt liever maandelijkse premies? Dat kan zonder meerprijs voor de opsplitsing van uw jaarpremie.
 

Uw schade aangeven?

Bel naar TeleClaimsBel naar TeleClaims op :
0800 96 040
 

 

Ontdek in detail

Een verzekering 'Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto' dekt de schade die u veroorzaakt aan anderen. Ze is wettelijk verplicht voor elke auto die in het verkeer gebracht wordt. De B.A. Auto van AG Insurance biedt u evenwel een heel aantal voordelen extra:

 • Turbo Bonus: ongevallen van langer dan 5 jaar geleden tellen niet meer mee voor de berekening van uw bonus-malus!

  Een voorbeeld: u hebt uw rijbewijs al 6 jaar, maar in het 1ste jaar heeft u een ongeval ‘in fout' gehad. Daar trekken wij een streep door. U start dus niet aan bonus-malus 10 maar direct aan bonus-malus 5 … Met alle voordelen vandien.

 • Bonus-malus -2 voor het leven: Eenmaal u deze bonus-malus bereikt, behoudt u die levenslang … zelfs na één of meer ongevallen in fout.
 • U hebt bonus-malus -2? Dan krijgt u automatisch BA Max. Gratis en levenslang.

  BA Max vergoedt u, als bestuurder, altijd voor uw kwetsuren (tot 250.000 EUR), zelfs na een ongeval in fout. Dit voordeel is uniek op de Belgische markt, en gereserveerd voor onze beste bestuurders.

 • Leeftijdsgarantie. We zeggen uw contract nooit op enkel en alleen omwille van uw leeftijd.
 • Onmiddellijke Bijstand: onze Onmiddellijke Bijstand komt 24 uur op 24 tussen wanneer uw wagen geïmmobiliseerd is na een ongeval in België of tot 30 km over de grens. Wegslepen van uw voertuig, passagiers op hun bestemming brengen, gratis vervangwagen voor één dag? Het is allemaal standaard inbegrepen in onze B.A. Auto. Ook als het ongeval uw fout was.

 

De optie Rechtsbijstand garandeert u dat een rechtsgeding u nooit in onoverkomelijke financiële problemen brengt. Ook als de betwistingen voor de rechtbank lang aanslepen.

Situaties waarbij uw Rechtsbijstandsverzekering aan het werk gaat voor u:

 • het ongeval dat u heeft veroorzaakt, is het gevolg van een verkeersovertreding … u moet naar de strafrechter;
 • u betwist een slechte reparatie bij uw garagist;
 • de aansprakelijke tegenpartij heeft geen verzekering en is bovendien onvermogend.

 

De Uitgebreide Rechtsbijstandsverzekering is een rechtsbijstandsverzekering van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis.

Het betreft een verzekeringscontract naar Belgisch recht dat optioneel wordt onderschreven bij een verzekering BA Auto of BA Moto voor een duur van één jaar met stilzwijgende verlenging.

 

Wat zijn de voornaamste gedekte risico's?

 • strafrechtelijke verdediging als de verzekerde vervolgd wordt voor feiten in verband met het gebruik van het voertuig;
 • burgerrechtelijk verhaal als de verzekerde zelf het slachtoffer is van schade die een derde veroorzaakte;
 • contractuele geschillen (bijv. met de garagist na een herstelling);
 • een derde is onvermogend (insolvabel) om de schade aan u te vergoeden. Bij stoffelijke schade vergoedt de waarborg tegen 100%; voor alle andere schade geldt een maximum van 15.000 EUR.

 

Welke risico's zijn o.a. niet gedekt?

 • kosten en honoraria voor prestaties die de verzekerde liet uitvoeren zonder voorafgaandelijk de tussenkomst/het akkoord van de verzekering te vragen (uitgezonderd gerechtvaardigde dringende gevallen);
 • geldboetes, opdeciemen en akkoorden gesloten met het openbaar ministerie;
 • schade op een ogenblik dat u het verzekerde voertuig verhuurde of dat het opgevorderd was;
 • opzettelijk veroorzaakte schade.

 

Bovenstaande opsommingen zijn niet-beperkend. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de algemene voorwaarden van dit product. U kunt die gratis verkrijgen in uw kantoor. U vindt ze ook hieronder. Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor of telefonisch bij het Easy banking Centre op nr. 02 762 60 00.

Een omnium die zich aanpast aan uw behoeften. Inclusief een vrijstelling naar keuze

Een Autoverzekering hebt u allereerst voor de schade die u veroorzaakt aan anderen. Maar wat als uw eigen voertuig beschadigd raakt? Voor uw nieuwe wagen kunt u daarvoor rekenen op Top Omnium.

 

De verzekering TOP OMNIUM is een omniumverzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis.

Het betreft een verzekeringscontract naar Belgisch recht, gecommercialiseerd in combinatie met een verzekering BA AUTO. U sluit het af voor één jaar met stilzwijgende verlenging.

 

Wat zijn de voornaamste gedekte risico's?

De Top Omnium bestaat uit twee waarborgen: de waarborg 'Multirisk' en de waarborg 'Stoffelijke schade'.

 • In ‘Multirisk': schade door brand, diefstal, glasbreuk, natuurramp of aanrijding met een dier.
 • In ‘Stoffelijke schade': alle stoffelijke schade door een ongeval, incl. de eventuele schade tijdens de overbrenging van het voertuig en het op- of afladen van het voertuig op het depannagevoertuig.
 • Nog in ‘Stoffelijke schade': vandalisme en opzettelijke daden door een derde persoon, die uiteraard geen verzekerde of begunstigde is.
 

Wat zijn de voornaamste niet-gedekte risico's ?

 • In ‘Multirisk': diefstal van het voertuig indien het diefstalbeveiligingssysteem dat de verzekering verplicht oplegt, niet ingeschakeld was of niet naar behoren werkte.
 • In ‘Stoffelijke schade': schadegevallen veroorzaakt door een dronken bestuurder, alcoholintoxicatie van meer dan 1,5 gram per liter bloed (0,65 mg/l uitgeademde alveolaire lucht) of door een bestuurder in een gelijkaardige roestoestand als gevolg van het gebruik van andere producten dan alcoholische dranken.

 

Bovenstaande opsommingen zijn niet-beperkend. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de algemene voorwaarden van dit product, die gratis verkrijgbaar zijn in uw kantoor. U vindt ze ook hieronder. Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor of kunt u bellen met het Easy banking Centre op tel. 02 762 60 00.

 

U kiest vrij voor de waarborg 'Multirisk', of u combineert Multirisk met de waarborg ‘Stoffelijke schade' voor optimale bescherming.

 

Multirisk 'kleine omnium')

Stoffelijke schade (Multirisk + Stoffelijke schade = grote omnium)

Deze waarborg vergoedt u voor schade aan uw eigen voertuig door:

 • Diefstal en poging tot diefstal,
 • brand,
 • glasbreuk,
 • natuurkrachten
 • aanrijding met een dier,
 • schade veroorzaakt door een dier aan de elektrische kabels, rubberslangen of isolatie van het motorcompartiment.

U kunt de waarborg Stoffelijke schade enkel nemen in combinatie met de waarborg Multirisk. De combinatie van beide waarborgen wordt aangeboden onder de naam Top Omnium.

Deze waarborg verzekert u tegen alle schade:

 • die u zelf toebrengt aan uw voertuig (ongeacht of u in fout was of niet);
 • die een ander toebrengt, bv. parkeerbluts door een onbekende chauffeur (vluchtmisdrijf), vandalisme enz.

Netwerk van erkende herstellers

Zowel in Multirisk als in Stoffelijke schade mag u de hersteller vrij kiezen. Als u de herstelling van uw wagen toevertrouwt aan een van de vele door AG Insurance erkende herstellers, geniet u evenwel

 • een nog snellere en efficiëntere service,
 • een waarborg op de herstellingen en onderdelen,
 • het derdebetalersysteem enz.,
 • vermijdt u administratieve rompslomp en andere zorgen.

 

Welke vrijstelling kiezen (voor nieuwe contracten en veranderingen van voertuig vanaf 23 januari 2016)?

 

Er is geen vrijstelling in Multirisk. U kunt wel kiezen voor een vrijstelling in het onderdeel 'Diefstal'. De vrijstelling is dan identiek aan de vrijstelling die u koos in Stoffelijke schade.

In Stoffelijke schade hangt uw keuze vooral af van a) de premie die u wilt betalen in verhouding tot b) het eigen risico dat u kunt dragen. Uw gesprekspartner bij BNP Paribas Fortis berekent graag de beste keuze voor u: Vaste Vrijstelling of Flexi Vrijstelling.
 

Vaste Vrijstelling

In Top Omnium biedt de Vaste Vrijstelling twee opties: de basisformule of de formule '1,5 maal de basisvrijstelling'.

Kiest u voor die hogere vrijstelling, dan daalt de premie voor uw Stoffelijke schade.

 

Flexi Vrijstelling (alleen voor de beste bestuurders met bonus-malus 0 tot -2)

De vrijstelling hangt af van de aard van het ongeval. Zo betaalt u bijvoorbeeld geen vrijstelling

 • als u betrokken bent bij een verkeersongeval met een andere weggebruiker; en
 • als alle partijen geïdentificeerd zijn (ongeacht of het ongeval uw fout was of niet) en
 • als u uw wagen laat herstellen bij een door AG Insurance erkende hersteller.

 

Uw wagen is gestolen of totaal vernield. Welke waarde krijgt u dan?

 

Bij bijvoorbeeld een 'total loss' of diefstal wilt u een zo hoog mogelijke vergoeding voor uw wagen. Top Omnium biedt u die kans door u vrij te laten kiezen tussen de Excellence-formule en de Classic-formule.

 

Afnemende formules 

 

Excellence-formule


 
 
Toestand op het ogenblik van het ongevalWaardevermindering (waardeverlies)
 uw wagen heeft minder dan 10.000 km op de teller geen waardevermindering

 uw wagen heeft meer dan 10.000 km maar is jonger dan zeven maanden

 geen waardevermindering
uw wagen heeft meer dan 10.000 km op de teller1% per maand, vanaf de zevende maand na de inverkeerstelling
Classic-formulewaardevermindering vanaf de eerste maand

1,25% per maand

 

Een Autoverzekering hebt u voor de schade die u veroorzaakt aan anderen. Maar wat als uw eigen voertuig beschadigd raakt? Ook een tweedehandswagen kan immers veel geld waard zijn.
 

Voor een tweedehandswagen tot 6 jaar is er voortaan de Top Occasium

Voor een tweedehandswagen tot 6 jaar is er voortaan de Top Occasium. Daarin steekt automatisch de waarborg 'Multirisk'. Die kunt u vrij combineren met de waarborg Stoffelijke Schade voor een optimale bescherming. Top Occasium is een echte omniumverzekering. Zij is op de afspraak bij zowel gedeeltelijke schade als bij totaalverlies, en dat tegen een voordelige premie.

 

Top Occasium richt zich tot de eigenaars van een wagen die

 • minder dan 6 jaar oud is (te rekenen vanaf de eerste inverkeerstelling) en;
 • met een aankoopprijs van meer dan 5.000 EUR (incl. BTW).

 

De verzekering TOP OCCASIUM is een omniumverzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis.

Het betreft een verzekeringscontract naar Belgisch recht, gecommercialiseerd in combinatie met een verzekering BA AUTO. U sluit het af voor één jaar met stilzwijgende verlenging.

 

Wat zijn de voornaamste gedekte risico's?

 • In ‘Multirisk': schade door brand, diefstal, glasbreuk, natuurramp of aanrijding met een dier.
 • In ‘Stoffelijke schade': alle stoffelijke schade door een ongeval, incl. de eventuele schade tijdens de overbrenging van het voertuig en het op- of afladen van het voertuig op het depannagevoertuig.
 • Nog in ‘Stoffelijke schade': vandalisme en opzettelijke daden door een derde persoon, die uiteraard geen verzekerde of begunstigde is.

 

Wat zijn de voornaamste niet-gedekte risico's ?

 • In ‘Multirisk': diefstal van het voertuig indien het diefstalbeveiligingssysteem dat de verzekering verplicht oplegt, niet ingeschakeld was of niet naar behoren werkte.
 • In ‘Stoffelijke schade': schadegevallen veroorzaakt door een dronken bestuurder, alcoholintoxicatie van meer dan 1,5 gram per liter bloed (0,65 mg/l uitgeademde alveolaire lucht) of door een bestuurder in een gelijkaardige roestoestand als gevolg van het gebruik van andere producten dan alcoholische dranken.

 

Bovenstaande opsommingen zijn niet-beperkend. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de algemene voorwaarden van dit product, die gratis verkrijgbaar zijn in uw kantoor . U vindt ze ook hieronder. Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor of kunt u bellen met het Easy banking Centre op tel. 02 762 60 00.

 

U kiest vrij voor de waarborg 'Multirisk', of u combineert Multirisk met de waarborg ‘Stoffelijke schade' voor optimale bescherming.

 

Multirisk

Stoffelijke Schade

Deze waarborg vergoedt u voor schade aan uw eigen voertuig door

 • diefstal of poging tot diefstal,
 • brand,
 • glasbreuk,
 • natuurkrachten
 • aanrijding van een dier

Deze waarborg verzekert u tegen alle schade

 • die u zelf toebrengt aan uw voertuig (ongeacht of u in fout was of niet)
 • die een ander toebrengt, bijv. parkeerbluts door een onbekende chauffeur, vandalisme enz.)

Herstelling: vrije keuze van hersteller

vrijstelling: Actieve Vrijstelling (uitgezonderd glasbreuk. Daar bedraagt de vrijstelling 50 EUR.)

 

Actieve Vrijstelling

Bij een schade, zowel in Multirisk als in Stoffelijke Schade, blijven volgende bedragen voor eigen rekening:

 • een vast bedrag van 500 EUR plus;
 • 15% van de schade;
 • met een absoluut maximum van 1.500 EUR (voor de som van beide bedragen)

 

Hoeveel blijft bijvoorbeeld voor eigen rekening in volgende gevallen?

 

factuur van de garage na de herstelling

vast bedrag

15% van de schade

blijft voor eigen rekening

2.000 EUR

500 EUR

300 EUR

800 EUR

8.000 EUR

500 EUR

1.200 EUR

1.700 EUR, maar beperkt tot 1.500 EUR

14.000 EUR

500 EUR

2.100 EUR

2.600 EUR, maar beperkt tot 1.500 EUR

 

Uw wagen is gestolen of totaal vernield. Welke waarde krijgt u dan?

 

Elk jaar dat een auto ouder is, verliest hij een stuk waarde. Bij een total loss of diefstal wilt u evenwel zo veel mogelijk voor uw tweedehandswagen terugkrijgen, rekening houdend met de werkelijke waarde van uw voertuig.

 

Top Occasium biedt u deze kans. De verzekerde waarde van uw tweedehandswagen is gebaseerd op de factuurwaarde bij aankoop, en neemt af met 1% per maand vanaf de factuurdatum. Op die manier houdt Top Occasium rekening met de werkelijke gemiddelde waardedaling (ongeveer 12% per jaar) van een tweedehandsauto ouder dan 1 jaar.

Een storm, vallende takken, overstromingen, een plotse hagelbui …

natuurgeweld kan veel schade aanrichten. En er komt er steeds meer

natuurgeweld op ons af als gevolg van de opwarming van de aarde.

Bescherm uw voertuigen met de nieuwe dekking 'OmniNatuur'

tegen dit soort risico. Tegen een bescheiden vaste premie

is uw kostbare bezit verzekerd tegen materiële schade door de meest diverse natuurrampen.
In eigen land en in alle landen vermeld op de groene kaart.

Dus bijvoorbeeld ook op de camping in Zuid-Frankrijk

of op rondreis langs de Noorse fjorden.
 

OmniNatuur is gereserveerd voor klanten met een BA Autoverzekering,
afgesloten bij AG Insurance, die hun voertuig afdoende willen beschermen.

 

OmniNatuur is een optionele verzekering bij BA Auto, een aansprakelijkheidsverzekering van AG Insurance, verdeeld door BNP Paribas Fortis. Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt gesloten voor een periode van één jaar met stilzwijgende verlenging.

 

Wat zijn de voornaamste gedekte risico's?

 • beschadiging aan de auto door natuurgeweld (hagel, storm, onweer, overstroming, …);
 • glasbreuk door natuurgeweld;
 • dekking in eigen land en alle landen vermeld op de groene verzekeringskaart.

 

Wat zijn de voornaamste niet-gedekte risico's?

 • waardeverlies van het voertuig;
 • kosten door de onbeschikbaarheid van de auto;
 • schade door steenslag of opspattende stukken ijs.

 

Bovenstaande opsommingen zijn niet-beperkend. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de Algemene voorwaarden van dit product, die gratis verkrijgbaar zijn in uw kantoor. U vindt ze ook hieronder. Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor of kunt u bellen met het Easy banking Centre op tel. 02 762 60 00.

Als chauffeur staat u er nauwelijks bij stil: het is uitgerekend u zelf die vaak in de kou komt te staan bij een ongeval. 

Als u verantwoordelijk bent voor een ongeval, dan draait u op voor al uw eigen kosten. Zoals voor de medische kosten die torenhoog kunnen oplopen. Of voor blijvende invaliditeit, nabehandelingen, overlijden ... 

Wij adviseren dan ook altijd om deze verzekering mee op te nemen in uw Autoverzekering.

 

Top Bestuurder is een zaakverzekering van AG Insurance, verdeeld door BNP Paribas Fortis. Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt gesloten voor een periode van één jaar met stilzwijgende verlenging. Het kan enkel afgesloten worden bij een BA Autoverzekering.

 

Wat zijn de voornaamste gedekte risico's ?

 • Vergoeding van lichamelijke letsels, geleden door de bestuurder van het verzekerde voertuig, zelfs als hij aansprakelijk is.
 • Snellere schadeloosstelling van de niet-aansprakelijke bestuurder, zonder dat de uitspraak van het vonnis afgewacht moet worden.

 

Wat zijn de voornaamste niet-gedekte risico's?

 • schadegevallen die ook niet gedekt zijn door de BA Auto,
 • schadegevallen waarvoor de verzekeraar van de burgelijke aansprakelijkheid het recht heeft zich geheel of gedeeltelijk te verhalen op de bestuurder,
 • schadegevallen met als verzekerde een garagehouder of een persoon die motorrijtuigen verkoopt, herstelt of depanneert, of een tankstation, een parking of een carwash uitbaat.

 

Bovenstaande opsommingen zijn niet-beperkend. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de algemene voorwaarden van dit product, die gratis verkrijgbaar zijn in uw kantoor. U vindt ze ook hieronder. Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor of kunt u bellen met het Easy banking centre op nr. 02 762 60 00.

Ieder lid van uw gezin valt onder de waarborgen van deze polis zodra het zich in het verkeer begeeft:

  • Als bestuurder of passagier van een auto.
  • Als voetganger.
  • Als fietser.
  • Zelfs als passagier van een boot, vliegtuig of bus.

 

Wie kinderen heeft, weet dat deze zekerheid geen luxe is.
Deze verzekering zorgt voor een vergoeding voor medische kosten en hospitalisatie, en keert bovendien een kapitaal uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van een verzekerde.

Top Bijstand is een optionele bijstandverzekering bij BA Auto, een aansprakelijkheidsverzekering van AG Insurance, verdeeld door BNP Paribas Fortis. Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt gesloten voor een periode van één jaar met stilzwijgende verlenging.

 

Wat zijn de voornaamste gedekte risico's ?

 • In België en in alle landen toegelaten op de groene kaart: pechverhelping en vervangwagen bij een technisch incident zoals een ongeval, mechanische pech, lekke band, verloren sleutels , foute brandstof getankt, …
 • In België: organisatie en ten laste neming van medische bijstand, opsturen van medicijnen en bril, ter plaatse sturen van huishoudhulp, kinderoppas ...
 • In het buitenland: ter plaatse sturen van een arts, terugbetaling van de medische kosten tot maximaal 50.000 euro, kosten voor verlengd verblijf van de verzekerde, bijstand bij diefstal of verlies van bagage, bijstand bij verlies of diefstal van betaalmiddelen.
 
Wat zijn de voornaamste niet-gedekte risico's?
 • De kosten die u maakt zonder dat u daarvoor het voorafgaandelijk akkoord kreeg van de bijstandsmaatschappij (tenzij anders is bepaald in het contract).
 • Bijstand als de vraag daartoe gesteld wordt in dronken toestand, bij een strafbare alcoholische intoxicatie of een gelijkaardige toestand van roes.

 

Bovenstaande opsommingen zijn niet-beperkend. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de algemene voorwaarden van dit product, die gratis verkrijgbaar zijn in uw kantoor . U vindt ze ook hieronder. Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor of kunt u bellen met het Easy banking Centre op nr. 02 762 60 00.

 

U bent geïmmobiliseerd door een panne, een ongeval of de diefstal van uw voertuig? Top Bijstand komt tussen.

  • In België: we zorgen ervoor dat uw voertuig zo snel mogelijk hersteld (zelfs voor uw deur) of getakeld wordt. Wanneer nodig, krijgt u 15 dagen lang een vervangwagen.
  • In het buitenland: we verzorgen de herstelling, het opsturen van wisselstukken die ter plaatse onvindbaar zijn, een vervangwagen gedurende 7 dagen,...
    

U bent ziek of gewond, u hebt problemen... waar ook ter wereld? Top Bijstand helpt u.

  • Tussenkomst in de medische kosten in het buitenland tot 50.000 EUR.
  • Repatriëring van de patiënt en zijn naasten.

We houden bij de berekening van uw premie niet alleen rekening met uw keuzes maar ook met uw persoonlijke gegevens. Goede bestuurders belonen wij met plezier.

 • Uw premie B.A. Auto daalt in functie van uw evolutie op de bonus-malusschaal, vanaf BM 4 geniet u reeds de laagste premie, bij BM-2 zelfs levenslang!
 • Ook goed om te weten: als u liever betaalt via (drie)maandelijkse domiciliëringen kan dat zonder enige bijpremie.

Op moeilijke momenten moet u kunnen rekenen op een goede verzekering. Daarom hebben we werk gemaakt van de schaderegelingdienst TeleClaims. Met één gratis telefoontje zet u een uitermate efficiënt bijstandsproces in gang: wij zorgen voor onmiddellijke praktische bijstand, het openen van de schadeaangifte en het zo spoedig mogelijk regelen van uw dossier.

 

Hoe bereikt u ons?

 • In België: bel gratis 0800 960 40.
 • Vanuit het buitenland: bel +32 (0)2 664 99 00. Uw dossierbeheerder contacteert u zo snel mogelijk. De dienst zal een korte beschrijving van uw schadegeval noteren en de bijstand organiseren. TeleClaims zal daarna uw dossier beheren.

 

Onze diensten

 • Tijdens kantooruren (van 8 tot 18.30 uur)
  • Alle bijstandsmaatregelen die zich opdringen.
  • Regeling schadedossier.
 • Buiten kantooruren (van 18.30 tot 8 uur en tijdens het weekend en feestdagen)
  • Registratie van een korte beschrijving van het schadegeval.
  • Organisatie van de bijstand.

 

Algemene Voorwaarden Autoverzekering (pdf)

AG Insurance nv – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be.
Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.
BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

Klachten kunt u indienen bij Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as

 

Alle details van dit product afdrukken
 

 

 

Maak ook kennis met