Vrouw en pensioen

Bijna 1 op 2 vrouwen heeft minder dan het minimumpensioen. Vrouwen leven langer (82,4 jaar) dan mannen (76,5 jaar) en moeten dus lang met een laag pensioen rondkomen. Daarom nemen vrouwen dan ook best zelf het heft in handen.

 

Pensioenen zijn niet op maat van vrouwen.
Pensioenen zijn een mannenzaak: opgebouwd naar het kostwinnersmodel van de voltijds werkende man met volledige loopbaan.

 

Vrouwen hebben een ander carrièreprofiel.
Zij werken vaker deeltijds, nemen vaker tijdskrediet en onderbreken hun carrière voor zorgtaken. De combinatie van al die factoren vermindert de mogelijkheid voor vrouwen om pensioenrechten op te bouwen. Kortom, wie minder werkt, krijgt minder pensioen.

 

Sprekende cijfers:

  • De werkgelegenheidsgraad bedraagt bij vrouwen slechts 55% tegenover 69% bij mannen.
  • 42% van de werkende vrouwen (25 en 49 jaar) werkt deeltijds. Bij mannen is dat amper 3%.
  • Vrouwen zijn sterk oververtegenwoordigd in de slechtst betalende sectoren: kleinhandel 70% en horeca 58%.
  • Er wordt meer en sneller gescheiden. Tussen 2000 en 2005 steeg het aantal echtscheidingen met 14,2%. Het echtscheidingspensioen wordt berekend op basis van het aantal gehuwde jaren.
  • Voltijds tijdskrediet wordt voor 80% door vrouwen opgenomen.

 

Vrouwen maken carrièrekeuzes veel meer in het begin van hun loopbaan. Mannen kiezen pas op het einde. Dat heeft gevolgen voor de pensioenopbouw. Wie kiest voor deeltijds werken aan het einde van de loopbaan beperkt de impact op zijn pensioen.

 
Vrouw en pensioen

   

Afdrukken