De pensioenen in België

In België heeft iedereen recht op een pensioen. Ons pensioenstelsel berust op herverdeling. De actieve bevolking betaalt de pensioen via de inhouding van sociale bijdragen op hun brutoloon. Dit stelsel werkte vele jaren erg goed. Momenteel staat het onder druk. Dit om verschillende redenen:

  1. Steeds minder actieven moeten de pensioenen opbrengen van steeds meer gepensioneerden. Vanaf 2030 is minder dan 1 persoon op 2 actief op de arbeidsmarkt.
  2. Het aantal gepensioneerden stijgt snel. Tussen 2010 et 2030 gaan veel mensen met pensioen. Dat wordt een probleem. Sedert 1965 krijgen we minder kinderen. Daardoor wordt niet langer elke gepensioneerde vervangen door iemand die actief is op de arbeidsmarkt.
  3. De Belgen gaan vroeg op pensioen. Normaal kan dat op 65 jaar. Veel mensen gaan al veel eerder. Gemiddeld stoppen we met werken op 57 jaar. In Europa is dat gemiddeld 61 jaar.
  4. We leven langer : vrouwen tot gemiddeld 82,4 jaar mannen tot 76,5 jaar. Het goede gevolg is dat we langer van ons pensioen kunnen genieten. Minder goed nieuws is dat de financiering van die pensioenen moeilijker wordt.
  5. Zijn er andere mogelijkheden om de pensioen te betalen ? Nauwelijks. Onze hoge staatsschuld laat minder ruimte voor overheidsinitiatieven. Bovendien heeft België al een hoge belastingdruk waardoor bijkomende financiering via nieuwe belastingen moeilijker wordt.

Vandaar deze conclusie

Wie straks een goed pensioen wil, zal eigen initiatieven moeten nemen. Met fiscaal voordeel maar ook zonder. Want uw inkomen bij pensioen is te belangrijk om het aan het wettelijk pensioen over te laten.