Pensioensparen: de derde pijler

Uw extralegale pensioen in de tweede pijler is begrensd. Stort u meer dan het bedrag dat u jaarlijks mag aftrekken van uw belastingen, dan loopt u een fiscale bonus mis. Maar in de derde pijler kunt u wel nog belastingsaftrek genieten voor uw pensioenpremies.

Vul uw aanvullende pensioen van de tweede pijler aan met een pensioenspaarplan uit de derde pijler. Zo benut u alle fiscale voordelen.

Het gamma "BNP Paribas B Pension"

  • Een pensioenbelegging op basis van uw beleggersprofiel.
  • Aantrekkelijke rente en fiscale korting.

Pension Invest Plan

  • Een levensverzekering bovenop uw aanvullende pensioen.
  • Risicoloos en fiscaal gunstig.
Meer informatie
Meer informatie