We mogen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelden. Concreet onderscheiden we een retentieperiode en een archiveringsperiode.

 

  • De retentieperiode is de maximumperiode van gebruik van uw gegevens voor een specifieke verwerking. Na die periode deactiveren wij uw gegevens. Gegevens van mensen die nog geen klant zijn van ons, bewaren we maximaal een jaar en naargelang de levensduur van het project waarvoor we ze verzamelden (een autolening zal een minder lange retentieperiode hebben dan een vastgoedproject). Bepaalde gegevens hebben een uiterst korte retentieperiode. Meer specifiek in het geval van door bewakingscamera's opgenomen beelden (CCTV) worden de gegevens in principe één maand lang bewaard;
  • De archiveringsperiode vloeit voort uit onze wettelijke verplichting of uit de juridische noodzaak om uw gegevens als bewijs te bewaren na afloop van de retentieperiode. De gearchiveerde gegevens zijn nog enkel toegankelijk om een bewijs in rechte te leveren, voor een controle door een bevoegde autoriteit (zoals de fiscale administratie) of voor een interne controle (audit).
    Die archiveringsperiode varieert naargelang het product en kan soms lang zijn (gegevens van een hypotheek, bijvoorbeeld, bewaren wij dertig jaar).