Mijn liquiditeiten optimaliseren

Mijn liquiditeiten optimaliseren
Mijn liquiditeiten optimaliserenOntdek onze specifieke oplossingen voor uw vennootschap.

 

In de loop van het jaar krijgt u misschien wel te maken met een gebrek aan liquide middelen door onvoorziene uitgaven, met een verminderde omzet als gevolg van een crisis of eenvoudigweg door een seizoenschommeling. Hoe kunt u hierop anticiperen?
 

BNP Paribas Fortis stelt u een balansanalyse voor van uw onderneming die:
 
 • het evenwicht helpt bewaren tussen inkomende en uitgaande geldstromen;
 • de blokkering van uw cashvoorraad in uw exploitatiecyclus vermijdt;
 • het meest geschikte evenwicht vaststelt aansluitend op uw context en activiteit.


Een concreet voorbeeld:
 

De vennootschap « Aan tafel » NV maakt metalen keuken- en tafelvoorwerpen. De vennootschap realiseert een omzet van 1.3 miljoen EUR, zowel bij particuliere als professionele klanten.

De analyse die wij u voorstellen toont de zaakvoerder volgende gegevens:

 

 

Vennootschap
'Aan tafel' NV

Concurrentie

Betalingstermijn klanten

83 d

50 d

Betalingstermijn leveranciers

29 d

20 d

Goederen in voorraad

61 d

24 d

Blokkering van cashvoorraad in exploitatiecyclus

125 d

36 d

 

 

De analyse toont aan dat de vennootschap 350.000 EUR nodig heeft om ‘vlot te draaien'. Dat bedrag bestaat vandaag uit een verschillende financiële samenstelling.

Sommige actiepunten kunnen vastgesteld en besproken worden: onze analyse kan de economische impact aantonen van maatregelen die u van plant bent te nemen.

Voorbeeld: onze klant 'Aan tafel' NV, beslist de betalingstermijn van klanten te beperken (bijvoorbeeld door implementatie van Sepa Direct Debit). Deze oplossing dringt de betalingstermijn terug tot gemiddeld 50 dagen.

De vennootschap 'Aan tafel' NV heeft daardoor:

 • 122.000 EUR werkkapitaal: geld dat niet gebruikt wordt om de activiteit te financieren;
 • 10.000 EUR bankinteresten: rekening houdend met zijn financieringsmodaliteiten;
 • 142.000 EUR kasmiddelen.


Ongeacht de situatie van uw onderneming, helpt onze analyse uw noden identificeren, en brengt ze mogelijke interventies en maatregelen aan het licht. Met aandacht voor alle mogelijke gevolgen.


Hebt u een investeringsproject, denkt u aan veranderingen in uw onderneming? Bespreek uw plannen met ons, dankzij onze analyses kunnen we het resultaat van uw inspanningen becijferen.
 

 

Voor wie is deze aanpak bedoeld?

Bedrijven met een omzet ≥ 500.000 EUR

Ons voorstel

 • Het liquiditeitsbeheer van uw onderneming bespreken.
 • Uw specifieke noden en hun oorzaken vaststellen.
 • De voor u meest geschikte oplossingen nagaan en u een duidelijk en onderbouwd advies geven.
 • Het economisch voordeel van de voorgestelde oplossingen becijferen.
 • Het herbekijken en waar nodig aanpassen van alle conclusies aan de veranderingen in uw organisatie.

Meer info

Contacteer uw relatiebeheerder