Vanaf aanslagjaar 2013 geldt de verplichting om spaar- en beleggingsinkomsten aan te geven op de belastingaangifte. Dat doet bij sommige gepensioneerden de vraag rijzen of ze hun belastingvermindering voor pensioenen daardoor niet zullen verliezen. Hoe zit dat eigenlijk?

Roerende inkomsten hebben geen invloed
De aangifteplicht voor roerende inkomsten - zeg maar: spaar- en beleggingsinkomsten - baart u misschien zorgen. Toch hoeft u zich op dat vlak geen zorgen te maken, omdat ze afzonderlijk belast worden en niet opgeteld worden bij uw pensioen.

Andere inkomsten hebben wel een invloed
Bepaalde andere inkomsten worden wel samen belast met uw pensioen en kunnen uw ‘belastingvermindering voor vervangingsinkomsten' dus wel in het gedrang brengen. Dat zijn bijvoorbeeld inkomsten uit een bijverdienste en belastbare onroerende inkomsten (bijvoorbeeld bij verhuur van een woning). De belastingvermindering wordt afgebouwd en kan zelfs volledig wegvallen als u dergelijke inkomsten ontvangt. Een bijverdienste kan de belastingdruk op uw pensioen bijvoorbeeld zodanig doen toenemen dat u er uiteindelijk weinig aan overhoudt.

Voor twee categorieën van gepensioneerden speelt dat effect niet, namelijk:

- voor gepensioneerden van minstens 65 jaar oud, die een ‘klein pensioen' ontvangen;

- voor genieters van een overlevingspensioen.

Wilt u als gepensioneerde een bijverdienste beginnen, laat dan vooraf een simulatie maken van de impact op uw belastingsituatie. Over uw roerende inkomsten hoeft u zich wat dat betreft echter geen zorgen te maken.