Problemen met aanmelden?

Hoe bewaar ik mijn inloggegevens?

Back

U kunt uw inloggegevens (uw gebruikers- of uw klantnummer en het nummer van uw bankkaart) in Fintro Easy banking bewaren met behulp van een cookie, door in het aanmeldscherm de optie 'Profiel bewaren' aan te vinken en u succesvol aan te melden (zonder tikfouten of onderbreking bv. door lege batterij). De volgende keer dat u zich aanmeldt, vult de applicatie die gegevens dan automatisch voor u in.

Als u uw cookies verwijdert, zult u de eerstvolgende keer dat u zich aanmeldt, uw gebruikersgegevens opnieuw moeten invullen.

Hoe kan ik mijn wachtwoord wijzigen of een nieuw gsm-nummer toevoegen?

Back

- Surf naar PC banking. 

- Klik op de link 'Easy banking' in het linkermenu. 

- Klik op 'Extra'. In het uitrolmenu klikt u vervolgens op 'Wijzigen'. 

- Volg de instructies op het scherm.

Wanneer moet ik een overschrijving ondertekenen?

Back

Als u in Fintro Easy banking een overschrijving invoert naar een nieuwe begunstigde, dan dient u die overschrijving te ondertekenen. Dat doet u met behulp van de kaartlezer en de M2-handtekening.

Ook wanneer u uw weeklimiet (standaard 2.500 EUR per week) overschreden hebt, zult u elke overschrijving moeten ondertekenen met de M2-handtekening.

Opgelet! Gebruik nooit een M2-handtekening om u aan te melden. De M2-handtekening dient uitsluitend om een verrichting te bevestigen die u zelf hebt aangevraagd. U aanmelden doet u alleen met een M1-handtekening of een sms-code.

Kan ik een overschrijving die ik gedaan heb via Fintro Easy banking, ongedaan maken?

Back

Wanneer u een overschrijving hebt ingevoerd in Fintro Easy banking zonder memodatum of uitvoeringsdatum, dan kunt u die niet meer herroepen zodra de bank die ontvangen heeft.

Overschrijvingen met memodatum of uitvoeringsdatum kunnen herroepen worden tot ten laatste de dag vóór de geplande overschrijving. Die herroeping doet u via PC banking. Meld u aan in PC banking en klik in het linkermenu op 'Overschrijvingen met memodatum'.

Hoe weet ik zeker dat mijn overschrijving via Fintro Easy banking effectief zal worden uitgevoerd?

Back

Zodra u via Fintro Easy banking een overschrijving hebt ingevuld en bevestigd, krijgt u meteen de melding of uw aanvraag al dan niet aanvaard is (behalve bij technische onderbreking van de verrichting, bv omdat uw toestel uitvalt).

U kunt via Fintro Easy banking de verrichtingen op uw rekening nakijken. Zelfs pas ingevoerde overschrijvingen via Fintro Easy banking zullen onmiddellijk zichtbaar zijn.

Wat gebeurt er als mijn toestel uitvalt terwijl ik net een overschrijving aan het doen ben in Fintro Easy banking?

Back

Wanneer uw toestel uitvalt vooraleer u bevestiging gekregen hebt van de overschrijving die u aan het invoeren was, dan is de transactie niet doorgegaan. U dient u de gegevens opnieuw in te voeren.

Hoe veilig is Fintro Easy banking?

Back

Bij Fintro Easy banking staat veiligheid voorop. We waken erover dat de verbinding tussen uw toestel en Fintro Easy banking veilig verloopt. We vermijden ook te grote geldstromen door het totale bedrag aan overschrijvingen te beperken tot 2.500 EUR per week. Voor meer informatie, bel ons gerust op het nummer 02 433 41 55.

Ook ú kunt bijdragen tot een veilig gebruik door enkele basisregels toe te passen: 

- Vermijd voor de hand liggende combinaties voor uw wachtwoord (zoals de naam of geboortedatum van uzelf of van uw partner, kind of huisdier).

- Gebruik een combinatie van cijfers en letters voor uw wachtwoord (speciale karakters worden niet aanvaard).

- Houd uw wachtwoord geheim. U bent de enige die het mag kennen.

- Kies regelmatig een nieuw wachtwoord, zeker als u vermoedt dat iemand anders het ook kent. U kunt uw wachtwoord wijzigen via PC banking. 

- Koppel alleen die rekeningen aan Fintro Easy banking die u daar regelmatig voor zult gebruiken.

- Sluit elke Fintro Easy banking-sessie veilig af via de knop ''Afmelden''.

Wat moet ik doen als ik mijn toestel kwijt ben?

Back

Laat om veiligheidsredenen uw Fintro Easy banking-contract onmiddellijk blokkeren:

- Ga naar PC banking. 

- Klik op de link 'Easy banking' in het linkermenu. 

- Klik op 'Extra'. In het uitrolmenu klikt u vervolgens op 'Opschorten', zodat u het contract later opnieuw kunt activeren. 'Opzeggen' houdt in dat u uw contract definitief schrapt.

- Volg de instructies op het scherm.

Tips om veilig te bankieren via tablet of smartphone

Back

Fintro zorgt voor een maximale beveiliging van Fintro Easy banking. Maar u draagt ook zelf bij tot veiligheid. Twee belangrijke aandachtspunten:

- het toestel;

- het surfen met het toestel.

1. Uw toestel

Het besturingssysteem en de browser van uw toestel updaten

- Voer stipt alle (veiligheids)updates uit van het besturingssysteem (iOS, Android, …).

- Gebruik altijd de recentste browserversie (Mobile Safari, Internet Explorer Mobile, …). Voer alle veiligheidsupdates stipt uit.

- Geef virussen geen kans:

  - Koop alleen op sites van gekende en betrouwbare aanbieders.

  - Surf niet naar sites of netwerken van illegale software, muziek, films enz.

- Gebruikt u WiFi? Beveilig uw verbinding, bij voorkeur met WPA2.

- Laat bij verlies of diefstal van uw toestel onmiddellijk uw simkaart blokkeren.

- Voorzie een automatische toetsenblokkering als uw toestel een aantal seconden inactief is, plus een pincode om uw toetsenblok daarna weer te ontgrendelen.

- Laat uw toestel nooit onbeheerd achter.

2. Surfen met uw toestel naar Fintro Easy banking

De Fintro Easy banking-website controleren

Ga er niet zomaar vanuit dat u op een authentieke website van Fintro surft. Er bestaan nu eenmaal vervalste websites. Die lijken soms bedrieglijk goed op de sites van Fintro.

Controleer dus snel of u zich wel degelijk op een site van Fintro bevindt:

- Die controle verschilt van toestel tot toestel.

- De instructies leest u in de handleiding bij uw toestel.

- Controleer alleszins of het adres eindigt op fintro.be.

- Let vooral op de correcte schrijfwijze van onze teksten.

Een goede tip:

- Zet het adres 'm.bnpparibasfortis.be' in uw browserfavorieten.

- Gebruik daarna nog enkel deze snelkoppeling om Fintro Easy banking te starten.

De Fintro Easy banking-applicatie

Download de applicatie enkel via de erkende iTunes van Apple.

Kijk goed na of de maker van de applicatie Fintro is.

Toegang tot Fintro Easy banking verkrijgen via sms

Bij gebruik van het eenmalige paswoord om via sms toegang te krijgen tot Fintro Easy banking, doet u het volgende:

- U controleert de sms:

  - Als u zich aanmeldt via een smartphone, moet de link starten met https://s.bnpparibasfortis.be/. De schrijfwijze moet correct zijn.

  - Als u zich aanmeldt via een tablet, bevat de sms geen link.

- Geen sms ontvangen? Neem dan contact op met onze helpdesk op het nummer 02 433 41 55 (op weekdagen van 7 tot 22 uur en op zaterdag van 9 tot 17 uur).

- Noteer nergens het paswoord dat u bij de creatie van uw Fintro Easy banking-toegang instelde. Geef het ook aan niemand door.

- Sluit uw Fintro Easy banking-sessie altijd veilig af met de knop "Afmelden".

Toegang tot Fintro Easy banking verkrijgen via kaartlezer

Bij gebruik van de kaartlezer let u op volgende zaken:

- Uw bankkaart is persoonlijk. Laat ze nooit gebruiken door iemand anders.

- Noteer nergens de pincode van uw bankkaart. Geef ze ook aan niemand door.

- Gebruik uitsluitend de rode knop van uw kaartlezer (M1-handtekening) bij het aanmelden in Easy banking, nooit de blauwe knop (M2-handtekening).

- oer uw pincode uitsluitend in via de kaartlezer. Fintro zal u nooit de pincode van uw bankkaart vragen: niet per telefoon, niet per mail en zelfs niet op onze website.

- Ga nooit in op een telefonisch of gemaild verzoek om een digitale handtekening met uw kaartlezer uit te voeren.

- Sluit uw Fintro Easy banking-sessie altijd veilig af met de knop "Afmelden".

3. Verdachte signalen bij gebruik van Fintro Easy banking

Wees alert voor onaangekondigde en ongewone zaken:

- Er verschijnt onverwachts een wachtscherm.

- U wordt uitgenodigd om, zogezegd om "veiligheidsredenen", een 2de keer in te loggen of om uw login extra te bevestigen met een M2-handtekening (blauwe knop);

- Er verschijnt een scherm dat niet in de normale taal van uw Fintro Easy banking-sessie staat;

- Fintro Easy banking reageert niet op de gebruikelijke wijze.

- U hebt het vage vermoeden dat iets niet helemaal in de haak is.

- Er wordt vertrouwelijke informatie gevraagd via een ongebruikelijk kanaal.

Iets verdacht opgemerkt?

- Sluit uw sessie direct af.

- Signaleer het probleem uitsluitend aan onze helpdesk op het nummer 02 433 41 55 (op weekdagen van 7 tot 22 uur en op zaterdag van 9 tot 17 uur).

- Signaleer een probleem beslist nooit via een nummer of een e-mail in de verdachte boodschap.

Wanneer treedt (een wijziging aan) mijn Fintro Easy banking-abonnement in werking?

Back

Elke wijziging aan uw Fintro Easy banking-abonnement (wijziging, opschorting, re-activering, opzegging) treedt onmiddellijk in werking.

Hoe kan ik de taal van de applicatie wijzigen?

Back

U kunt de taal van het publieke deel wijzigen via de instellingen van uw toestel. Selecteer 'settings', swipe naar beneden, selecteer 'Fintro Easy banking', selecteer 'wijzigen taal' en kies de taal van uw voorkeur.

Eenmaal aangemeld, toont de applicatie uw gegevens in de taal van uw PC banking-contract. Als u die wenst te wijzigen, neem dan contact op met onze helpdesk op het nummer 02 433 41 55 of wend u tot uw kantoor.

Hoeveel kost Fintro Easy banking?

Back

Fintro Easy banking is een aanvullende dienst op PC banking. Het is dus toegankelijk voor klanten met een PC banking-overeenkomst. U kunt via PC banking zonder verdere kosten inschrijven op Fintro Easy banking. U hebt daarna gratis toegang, ongeacht de manier waarop u zich aanmeldt: via uw kaartlezer of een sms. Gebruikt u Fintro Easy banking via een WiFi-verbinding of via het netwerk van uw gsm-operator? Dan zijn bijkomende kosten mogelijk. Informeer zeker bij uw gsm-operator naar de kosten voor 'mobiele-dataverbindingen', met name in het buitenland.