mobileo

Uw voordelen

Bij de onderschrijving hoeft u niet op te geven welke mobiele apparaten u bezit. Dat moet pas bij een schadeaangifte door voorlegging van bijv. een aankoopbewijs.

Een globale maandelijkse premie

Digital Protect kost 9,5 EUR (taksen inbegrepen) per maand. U betaalt door een domiciliëring op uw rekening. Zo hoeft u daar niet meer naar om te kijken.

Online aanvragen

Om de verzekering Digital Protect te kunnen onderschrijven moet u klant en titularis zijn van een zichtrekening bij BNP Paribas Fortis. Deze rekening zal gebruikt worden voor de domiciliëring van de maandelijkse premie.

Digital Protect is een verzekeringsproduct van CARDIF Assurances Risques Divers NV - vennootschap naar Frans recht - met zetel Bd Haussmann 1 te Parijs - met toelating voor uitoefening in België via zijn filiaal: Bergensesteenweg 1424 - 1070 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0435025994, verzekeringsonderneming ingeschreven onder het FSMA n° 978 (KB 06/02/1989 - BS 18/02/1989).

Digital Protect wordt aangeboden door BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0403.199.702, ingeschreven en handelend als verzekeringsagent onder het FSMA nr. 25.879A voor CARDIF Assurances Risques Divers NV.