Veelgestelde vragen

Aanmelden algemeen

Back

Hoe activeer ik Easy banking?

Back

U kunt Easy banking op 2 manieren activeren:

1. U zult uw Belgisch gsm-nummer moeten ingeven en voor activatie in de app ook uw mailadres.

2. U dient een uniek paswoord te kiezen dat u strikt reserveert voor Easy banking.

3. U wordt uitgenodigd de Easy banking-voorwaarden te lezen en te accepteren waarna u tekent met een M2-handtekening (blauwe knop op de kaartlezer).

U kunt al direct op uw smartphone of tablet:

Easy banking is een aanvullende dienst op PC banking en is zonder meerkost beschikbaar voor iedere meerderjarige klant met een PC banking-contract.

Hoe meld ik me aan bij Easy banking?

Back

Eerste aanmelding:

Bij de eerste aanmelding in Easy banking dient u uw gebruikersnummer of uw klantnummer en het nummer van uw bankkaart in te voeren.
U geeft uw profiel een naam. De gegevens worden bewaard. Zo hoeft u deze gegevens bij een volgend gebruik van Easy banking niet opnieuw in te geven.
Vervolgens kiest u voor een methode van aanmelding. U hebt 2 keuzes:

Zodra u die eerste keer aangemeld bent, registreert Easy banking de karakteristieken van uw toestel. Bij elke volgende logon kunt u zich dan vlot aanmelden met enkel uw paswoord. De app herkent immers het toestel waarmee u zich aanmeldt.

Let wel: u moet de procedure om het toestel te registeren door u die eerste keer aan te melden met sms-code of met kaartlezer, herhalen voor elk toestel waarmee u aan Easy banking wilt doen.

U kunt maximaal 20 toestellen registreren op uw contract. Wenst u nog een extra toestel te registeren, dan belt u naar de Helpdesk op het nummer 02 433 41 90. Onze medewerkers zullen dan de registratie opheffen van een ander toestel.

Alle volgende aanmeldingen:

Uw toestel is geregistreerd. Voortaan kunt u zich aanmelden met, naar keuze:

Elke aanmeldmethode garandeert een unieke combinatie. Zo bent u zeker dat u als enige toegang hebt tot de gegevens van uw rekening, uw verrichtingen enz.

 

Waar kan ik mijn gebruikersnummer of klantnummer vinden?

Back

Om u aan te melden in Easy banking, hebt u uw gebruikersnummer of uw klantnummer nodig.

Uw gebruikersnummer vindt u op uw PC banking-contract zelf of op de bevestiging die u kreeg na de online aanvragen van uw PC banking-contract. Het nummer telt 6 cijfers of uit de combinatie van de letter 'E' + 7 cijfers.

Uw klantnummer bestaat uit 10 cijfers. U vindt het in de regel aan de voorzijde van uw bankkaart. Kaarten van voor juli 2010 vermelden nog geen klantnummer. U vindt het in voorkomend geval door:

Hoe bewaar ik mijn inloggegevens?

Back

Uw inloggegevens zijn:

Die inloggegevens bewaart Easy banking voor u. U kunt uw profiel een naam geven. Bij een volgende aanmelding kiest u uw profiel. De app vult uw inloggegevens dan automatisch in.
U kunt uw profiel op elk moment wijzigen of verwijderen. Daarvoor logt u in en op het menuscherm klikt u aan, naar keuze:

Hoe kan ik mijn paswoord of gsm-nummer wijzigen?

Back

U kunt uw paswoord wijzigen, naar keuze:

U kunt uw gsm-nummer wijzigen:

Kan ik Easy banking activeren ondanks het feit dat ik geen Belgisch gsm-nummer heb?

Back

Neen. Bij de activatie moet u een Belgisch gsm-nummer opgeven.

Aanmelden met de kaartlezer

Back

Met welke kaart gebruik ik de kaartlezer?

Back

Om u aan te melden of verrichtingen te ondertekenen met de kaartlezer, hebt u een geldige bankkaart van BNP Paribas Fortis nodig, een debetkaart waar u als PC banking-contractant houder van bent.
Vooraleer u uw kaart met een kaartlezer kunt gebruiken, moet u ze al minstens een keer gebruikt te hebben om geld op te nemen aan een automaat of om te betalen bij een handelaar.
 

U kunt zich niet aanmelden met een kredietkaart.

Ik heb 3 keer een verkeerde pincode ingevoerd en er verschijnt 'PIN blocked' op het scherm van mijn kaartlezer. Wat moet ik doen?

Back

Na 3 foutieve pogingen wordt uw kaart automatisch geblokkeerd. U kunt uw kaart laten deblokkeren

Bent u de pincode van uw bankkaart vergeten? U moet een nieuwe pincode aanvragen

 

Een paar dagen later krijgt u een nieuwe geheime pincode in de bus.

Wat gebeurt er als ik een foutieve elektronische handtekening intik?

Back

Als u een foutieve elektronische handtekening intikt, blijven er nog 4 pogingen over. Na vijf mislukte pogingen blokkeren wij automatisch de toegang tot Easy banking. Wij schorten ook uw contract op.

 

U activeert de toegang tot Easy banking:

Aanmelden met een paswoord

Back

Hoe aanmelden met een paswoord?

Back

De eerste keer dat u Easy banking gebruikt, dient u zich aan te melden met een sms-code + paswoord of met de kaartlezer.

Eenmaal aangemeld, registreren wij de karakteristieken van uw toestel. Zo kunt u na die eerste keer vlot aanmelden met enkel uw paswoord. De app herkent immers het toestel waarmee u zich aanmeldt.

Welk paswoord moet ik gebruiken?

Back

U moet het paswoord ingeven dat u koos bij het activeren van Easy banking.

Waar kan ik mijn paswoord wijzigen?

Back

U kunt uw paswoord wijzigen:

Wat gebeurt er als ik een fout paswoord ingeef?

Back

Als u een fout paswoord ingeeft, hebt u nog twee kansen. Na drie mislukte pogingen blokkeren wij automatisch en voor de veiligheid de toegang tot Easy banking. Meteen schorten wij ook uw contract op.

 

U kunt de toegang tot Easy banking opnieuw activeren:

Aanmelden met de sms-handtekening

Back

Hoe meld ik me aan bij Easy banking via sms?

Back

Deze manier van aanmelden gebruikt u enkel de eerste keer dat u Easy banking gebruikt. Bij die eerste keer kiest u voor een aanmelding via, naar keuze:

Vervolgens registreren wij uw toestel waardoor u bij alle volgende aanmeldingen genoeg hebt aan enkel uw paswoord of uw kaartlezer.

Zie ook “Aanmelden algemeen - Hoe meld ik me aan bij Easy banking?”

Wat gebeurt er als ik een foutief paswoord ingeef?

Back

Als u een fout paswoord ingeef, hebt u nog twee kansen. Na drie mislukte pogingen blokkeren wij automatisch en voor de veiligheid de toegang tot Easy banking. Meteen schorten wij ook uw contract op.

 

U kunt de toegang tot Easy banking opnieuw activeren:

Kan ik een bestaande sms-code opnieuw gebruiken om mij aan te melden bij Easy banking?

Back

Nee. Een sms-code blijft maar 10 minuten geldig. Daarna moet u dus een nieuwe sms-code aanvragen.

Elke sms-code is uniek. Zodra u daarmee aangemeld bent, vervalt ze.

Overschrijven

Back

Hoeveel kan ik overschrijven via Easy banking?

Back

De limiet voor overschrijvingen bedraagt 25.000 EUR per week. Voor overschrijvingen tussen rekeningen van uzelf geldt die limiet niet.

 

Wanneer moet ik een overschrijving ondertekenen?

Back

U moet een M2-handtekening invoeren:

Voor een overschrijving naar een gekende Belgische  begunstigde* is geen handtekening vereist.

*gekende Belgische begunstigden zijn begunstigden die:

 Opgelet! Gebruik nooit een M2-handtekening (via de blauwe toets van uw kaartlezer) om u aan te melden. De M2-handtekening dient uitsluitend om een verrichting te bevestigen die u zelf hebt aangevraagd.

Welke begunstigden zie ik in Easy banking?

Back

U ziet in Easy banking alle begunstigden die u in PC banking ziet.

Kan ik overschrijven naar een nieuwe, nog niet geregistreerde begunstigde?

Back

Overschrijvingen naar niet gekende begunstigden zijn mogelijk. U hebt zelfs de mogelijkheid om die begunstigde te bewaren. Uiteraard vereist een overschrijving naar een niet bekende begunstigde een M2-handtekening met de kaartlezer.

U kunt de optie 'overschrijven naar niet gekende begunstigden' evenwel uitzetten in de 'Instellingen'. Naderhand kunt u die optie op elk moment weer inschakelen.

Kan ik een overschrijving die ik gedaan heb via Easy banking, ongedaan maken?

Back

Dat hangt af van het soort overschrijving:

Hoe weet ik zeker dat mijn overschrijving via Easy banking effectief zal worden uitgevoerd?

Back

Meteen na de invoer en bevestiging van een overschrijving, krijgt u het bericht dat uw aanvraag aanvaard is. Dat zal uiteraard niet het geval zijn als uw smartphone of tablet tijdens het proces van de invoer en verzending van de gegevens uitvalt.
U kunt via Easy banking de verrichtingen op uw rekening nakijken. Zelfs pas ingevoerde overschrijvingen via Easy banking zijn onmiddellijk zichtbaar.

Wat gebeurt er als mijn toestel uitvalt terwijl ik net een overschrijving aan het doen ben in Easy banking?

Back

Viel het toestel uit vóór u de bevestiging van ontvangst kreeg? Dan ging de verrichting niet door. U zult de gegevens dus opnieuw moeten invoeren.

Easy transfer-betalingen

Back

Wat is Easy transfer?

Back

Easy transfer is een nieuwe functie in Easy banking.
Met Easy transfer voert u een overschrijving uit tussen twee Belgische gsm-nummers, die elk gekoppeld zijn aan een rekeningnummer. U hoeft dus het rekeningnummer van de begunstigde niet te kennen.
Zodra de koppeling van een Belgisch gsm-nummer aan een zichtrekening gebeurd is, kunt u via dat nummer een Easy transfer-betaling versturen of ontvangen.

Wie kan Easy transfer gebruiken?

Back

Hoe activeer ik Easy transfer?

Back

U activeert Easy transfer in de app zelf, via de “Instellingen”. U dient een Belgisch gsm-nummer en zichtrekeningnummer in te geven. Standaard wordt het gsm-nummer gebruikt dat u koos bij het activeren van Easy banking. U kunt evenwel op elk moment een ander gsm-nummer kiezen.
De activatie van de Easy transfer-functie vereist een M2-handtekening (kaartlezer, blauwe toets).

Welke bedragen kan ik overschrijven via Easy transfer?

Back

Kan ik een Easy transfer-overschrijving doen naar iemand die Easy transfer niet gebruikt?

Back

Ja, de begunstigde krijgt dan een sms met de uitnodiging om zich te registreren voor Easy transfer. dat doet hij op www.easytransfer.be registreren voor Easy transfer. Hij hoeft daarvoor geen klant te zijn bij BNP Paribas Fortis.

 

Krijgt de begunstigde van de Easy transfer-betaling een bericht?

Back

De begunstigde krijgt geen bericht als hij Easy transfer al geactiveerd heeft.

De begunstigde krijgt enkel een sms als hij Easy transfer nog niet geactiveerd heeft. Die sms betreft trouwens een uitnodiging om zijn gsm te registreren.

 

Welke rekeningen kan ik koppelen aan mijn gsm-nummer?

Back

U kunt aan uw gsm-nummer alleen een zichtrekening koppelen waarvan u houder of medehouder bent. U kunt op elk moment uw rekeningnummer wijzigen via de 'Instellingen' in de app.

 

Wat als de begunstigde van een Easy transfer zich niet registreert?

Back

Zonder registratie binnen de 5 dagen annuleren wij automatisch de overschrijving. U kunt de overschrijving trouwens zelf annuleren in Easy banking zolang de begunstigde zich nog niet geregistreerd heeft.

Kan ik een Easy transfer-overschrijving annuleren?

Back

Dat kan in Easy banking zolang de begunstigde zich nog niet geregistreerd heeft.

Kredietkaarten

Back

Welke details kan ik zien ivm kredietkaarten?

Back

De grafiek bij de details van de kredietkaart toont verschillende bedragen.

Gebruikslimiet: de gebruikslimiet is het maximumbedrag dat u met de kredietkaart tijdens een periode van 1 maand kunt uitgeven.

Beschikbaar saldo: het beschikbaar bedrag dat u in de lopende periode nog met uw kredietkaart kunt uitgeven.

Dit bedrag wordt als volgt berekend:

"Beschikbaar saldo" = "Gebruikslimiet" - "Bedrag van de verrichtingen van de lopende periode tot vandaag" – “Reservaties” - “Som van ‘Te debiteren transacties op rekening' van de vorige periode”

Reservaties: een reservatie is een bedrag dat een handelaar op voorhand blokkeert of voorbehoudt voor een geschatte schuld. Een hotelier kan een bedrag op uw kredietkaart reserveren voor de geschatte kosten die uw verblijf zullen meebrengen, een autoverhuurder kan een bedrag reserveren bij wijze van borg.

Dit bedrag wordt dus niet noodzakelijk uitgegeven. Het detail (bedrag, duur en einddatum) van reservatie wordt niet weergegeven in Easy banking. Reservaties worden beheerd bij Bank Card Company (BCC). Voor al uw vragen in verband met het bedrag en de duur van reservaties dient u contact op te nemen met BCC op het nummer 02 205 85 85.

Gebruikt krediet: de uitgaven die u tijdens de lopende periode deed met uw kredietkaart.

Bedragen in afwachting:

Online rekeninguittreksels en Zoomit

Back

Wat kan ik met Zoomit in Easy banking doen?

Back

1. Met Zoomit betaalt u in een handomdraai uw digitale facturen met een vooraf ingevuld overschrijvingsformulier. Deze handige functie was al beschikbaar in PC banking en is nu ook geïntegreerd in onze Easy banking-app

 

2. De link 'Taken' met als icoon “brievenbus” (gelinkt aan de rekening) geeft toegang tot een scherm met links naar 'to do' en 'historiek'.

 

Het submenu 'to do' bezorgt u van

Betaling van een factuur of aanvaarding van een leverancier vereist maar één klik. In een eenvoudige klik betaalt u een factuur of aanvaardt u een nieuwe zender.

 

Het submenu 'historiek' biedt u een overzicht van alle reeds betaalde facturen, ontvangen loonfiches enz..

 

Desgewenst krijgt u een bericht:

Die berichtenservice kunt u altijd in- of uitschakelen via ‘Instellingen'.

 

Kan ik in Easy banking mijn online uittreksels raadplegen?

Back

Dat kan als u in PC banking gekozen hebt voor online uittreksels.

 

Veiligheid

Back

Hoe veilig is Easy banking?

Back

Bij Easy banking staat veiligheid voorop. We waken erover dat de verbinding tussen uw toestel en Easy banking veilig verloopt.

Easy banking bedient zich enkel van uiterst veilige aanmeldmethodes.

U kunt ook zelf bijdragen tot een veilig gebruik:

Voor meer informatie kunt u ons steeds bellen op 02 433 41 90.

Wat moet ik doen als ik mijn smartphone of tablet kwijt ben?

Back

Blokkeer onmiddellijk uw Easy banking-contract:

U kunt uw contract ook laten blokkeren door een medewerker van onze Helpdesk op het nummer 02 433 41 90.

Laat uw toestel zeker ook uitschrijven via onze Helpdesk op het nummer 02 433 41 90. Zo kan de 'vinder' zich niet langer aanmelden met uw paswoord en de toestelherkenning. Onze Helpdesk zal u volgende zaken vragen:

 

Overige

Back

Hoe kan ik de bank contacteren via de app?

Back

U kunt via de app meteen de bank bereiken. Het menu-scherm biedt u onder de link 'Contacteer ons' volgende mogelijkheden:

Welke producten kan ik aankopen via Easy banking?

Back

U kunt in de app:

 

Hoeveel kost Easy banking?

Back

Easy banking is een aanvullende dienst op PC bankingen. Ze is dus gratis voor alle klanten van minimaal 18 jaar met een PC banking-contract.

Gebruikt u Easy banking via een WiFi-verbinding of via het netwerk van uw gsm-operator? Dan kunnen er internetkosten verschuldigd zijn. Informeer dus zeker bij uw gsm-operator naar de kosten voor 'mobiele-dataverbindingen', vooral in het buitenland ('roaming').

In welke App Store (iOS) en Google Play stores (Android) is de app Easy banking beschikbaar?

Back

De applicatie Easy banking is enkel beschikbaar in de Belgische stores.

 

Welke rekeningen zie ik in Easy banking?

Back

Easy banking biedt u alle rekeningen die PC banking kent.

Op welke toestellen kan ik de Easy banking app gebruiken?

Back

Easy banking werd ontwikkeld voor iOS-toestellen met minimum iOS-versie 6 en voor Android-toestellen met minimum OS 2.3.3.